Spółka Marvipolu ma umowę deweloperską dot. projektu magazynowego pod Warszawą

ISBNews
06.02.2018 17:08
A A A


Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Spółka celowa Marvipol Development podpisała z Panattoni Development Europe pakiet dokumentów - m.in. umowę deweloperską - dotyczących realizacji i finansowania projektu, polegającego na budowie magazynu w okolicy Warszawy, podała spółka.

"W ramach ww. dokumentów spółka PDC Industrial Center 82 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka celowa), będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. ? jednostki zależnej emitenta oraz PG Dutch Holding I D.V. [...] podpisała z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. m.in. umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu. Na mocy umowy, spółka celowa zleciła deweloperowi koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym wybór generalnego wykonawcy, z którym spółka celowa zawrze umowę o roboty budowlane. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, jakim jest nabycie przez spółkę celową nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt. Ponadto emitent wyjaśnia, że realizacja projektu wymaga uzyskana niezbędnych pozwoleń administracyjnych" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, Marvipol Logistics zawarła ze spółką celową umowę, na podstawie której udzieli jej pożyczki w kwocie 2,55 mln euro z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt. Pożyczka zostanie udzielona na warunkach, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano także.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)