Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

ISBNews
08.02.2018 10:00
A A A


Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Niecałe 30% (27%) przedsiębiorców jest konsekwentnych w stosowaniu sankcji wobec firm, które nie płacą im za towary i usługi, wynika z badania "Audyt windykacyjny" przeprowadzonego na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Jeszcze dwa lata wcześniej prawie połowa przedsiębiorców deklarowała konsekwencję w dochodzeniu zapłaty za wystawione faktury.

"Połowa przedsiębiorców sprawdza wpływy na konto codziennie. 15% robi to raz na tydzień, a 11% tylko raz w miesiącu. Aż 81% firm ma problemy z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary i usługi, co oznacza 10-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego badania. Z tego grona niemal 60% przedsiębiorstw skarży się, że co 10. faktura wystawiana przez nich każdego miesiąca pozostaje nieopłacona. Jedna trzecia firm potwierdza, że przeterminowane płatności to 11-50% ich wszystkich faktur. A środki na rachunku są niezbędne, aby wypłacić wynagrodzenia pracownikom czy pokryć podatki i składki ZUS, ale też zapłacić własnym dostawcom" - czytamy w komunikacie.

Zmalał odsetek firm, które decydują się na korzystanie z radykalnych rozwiązań, jak zaangażowanie kancelarii prawnych czy skierowanie sprawy do sądu. Teraz na drogę sądową występuje co piąty przedsiębiorca, podczas kiedy wcześniej opcję tę wybierało 22% badanych. W 2015 r. dochodzenie należności kancelariom prawnym zlecało 26% firm, obecnie niecałe 20%, podano również.

"Od 2015 r. zwiększył się natomiast odsetek firm korzystających z polubownych sposobów dochodzenia płatności za sprzedane towary i usługi. Przedsiębiorcy częściej niż poprzednio powierzają odzyskanie długu firmom windykacyjnym. Decyduje się na to ponad 13% firm (wobec 11% wcześniej). Poza tym jedna trzecia dzwoni do partnerów i negocjuje warunki spłaty (poprzednio metodę tę wykorzystywało 26%). Więcej firm wysyła też wezwanie do zapłaty - obecnie robi to 57%, a w badaniu przeprowadzonym w 2015 r. wskazała tak połowa z nich" - czytamy dalej.

Przedsiębiorcy preferują także metody prewencyjne. Już w momencie wystawiania faktury ponad 11% umieszcza na niej pieczęć informującą o przekazywaniu niezapłaconych należności do firmy windykacyjnej. Wcześniej robiło tak tylko niecałe 2%. Zwiększyło się także grono tych, którzy na fakturze uprzedzają kontrahentów, że jeśli nie zapłacą oni za towar lub usługę, zostaną wpisani do biura informacji gospodarczej, np. Krajowego Rejestru Długów. Rozwiązanie to wykorzystuje teraz prawie co dziesiąta firma, a poprzednio tylko 6%, podano również.

"Rosnąca popularność usług windykacyjnych wynika z tego, że firmy te stosują sprawdzone rozwiązania, które są tańsze, skuteczniejsze, a przede wszystkim szybsze niż przekazanie sprawy kancelarii prawnej lub do sądu. Ważny jest tu jeszcze jeden walor: powierzając odzyskanie pieniędzy specjalistom, przedsiębiorcy mogą zachować dobre relacje z partnerami handlowymi. Pamiętajmy, że windykatorzy są doświadczonymi negocjatorami, którzy potrafią rozmawiać i doradzić, jak najkorzystniej dla obu stron rozwiązać problem" - powiedział prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w materiale.

Badanie pokazuje, że znacznie mniej firm jest konsekwentnych w realizacji swoich zapowiedzi i deklaracji. W 2015 r. niemal połowa, jeśli uprzedziła kontrahenta, że podejmie działania zmierzające do odzyskania należności, rzeczywiście to robiła. Aktualnie taki plan realizuje tylko niespełna 27%.

"Dobra koniunktura rozleniwiła wiele firm. Zwiększają one przychody i zyski, nie narzekają na brak zamówień, więc uważają, że niepłacący kontrahenci nie są dla nich poważnym zagrożeniem. Pogorszenie koniunktury, a często nawet chwilowa zadyszka może sprawić, że takie podejście mocno odbije się na koncie firmy. Dlatego na kwestie płynności trzeba patrzeć w długoterminowej perspektywie. Jeśli kontrahent odwleka płatności, a próby polubownego nakłonienia do zapłaty nie przynoszą efektu, warto rozważyć wpisanie jego zobowiązania do biura informacji gospodarczej. To efektywny sposób na odzyskanie należności" - ocenił prezes KRD Adam Łącki.

W badanych firmach z sektora MSP egzekwowaniem należności najczęściej zajmuje się księgowość (46,5%), a w 30% odpowiadają za to osobiście szefowie lub właściciele firm. Działowi handlowemu powierza tę czynność 5% firm. Co ciekawe, 4% przedsiębiorców deklaruje, że nie ma konkretnej osoby, która się tym zajmuje, podsumowano.

Badanie "Audyt windykacyjny" zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 r. przez Keralla Research na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso na próbie 500 firm z sektora MSP. Była to 2. edycja badania. Poprzednie wykonano w 2015 r.

(ISBnews)