Grupa Azoty ma list intencyjny z puławskim Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

ISBNews
08.02.2018 15:16
A A A


Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS) list intencyjny ws. zacieśnienia i usystematyzowania współpracy, poinformowała spółka.

"Jestem przekonany, że długofalowa współpraca z tak renomowanym ośrodkiem badawczym, jakim jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych i możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia i umiejętności zespołu wybitnych naukowców, którzy doskonale znają nasze potrzeby biznesowe zaowocuje przełomowymi rozwiązaniami i stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiego przemysłu chemicznego" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, również cytowany w komunikacie.

Koordynacja działań badawczo-rozwojowych z poziomu całej grupy oraz otwarcie na nowe wieloobszarowe projekty zwiększą szanse koncernu na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na skalę przemysłową. Współpraca Grupy Azoty i INS zakłada między innymi uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla opracowania nowych produktów i technologii ich produkcji oraz ich wdrożenie w skali pilotażowej. Oba podmioty będą również współpracować w zakresie organizacji praktyk i staży pracowniczych oraz doktoratów wdrożeniowych, dodano.

Od momentu podjęcia współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych Grupa Azoty łącznie przeznaczyła ponad 80 mln zł na wspólne projekty badawcze, podkreślono. 

"Dzisiejsze porozumienie przewiduje między innymi wspólne wnioski o dofinansowanie w ramach środków z Programu Ramowego Horyzont 2020. Liczymy, że efektem realizowanych projektów będzie podniesienie poziomu konkurencyjności produktów Grupy Azoty" - dodał wiceprezes Grzegorz Kądzielawski.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest jednym z najlepszych instytutów badawczych w dziedzinie chemii przemysłowej. W ostatniej ocenie parametrycznej uzyskał kategorię A, co świadczy o bardzo wysokim poziomie naukowo-badawczym. Głównym źródłem przychodów instytutu są badania stosowane i prace wdrożeniowe dla szeroko rozumianego przemysłu nawozowego, podano w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)