Robyg rozważa emisję obligacji serii PA na 200 mln zł lub więcej do 29 marca

ISBNews
13.02.2018 08:11
A A A


Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Robyg rozważa wyemitowanie w terminie do 29 marca 2018 r., w ramach programu do maksymalnej kwoty 400 mln zł, niezabezpieczonych obligacji serii PA do kwoty 200 mln zł (która może zostać podwyższona na podstawie decyzji spółki), podał Robyg. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji.

"Emisja obligacji serii PA będzie przeprowadzana w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" - czytamy w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)