Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
14.02.2018 18:14
A A A


Komputronik odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Pekabeksu, zawarła umowę ze Skanska Sverige AB, której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kaj 306 w Malmo, poinformowała spółka. Wynagrodzenie należne Pekabex Bet z tytułu realizacji umowy wynosi 16,34 mln zł. 

Work Service byłby zainteresowany współpracą z firmami z branży budowlanej, polegającą na rekrutacji dla nich pracowników tymczasowych (także z zagranicy) - gdyby takie możliwości dawało prawo, poinformował prezes Maciej Witucki. Według niego i prezesa Budimeksu Dariusza Blochera, zmiana legislacji w tym obszarze to jeden z czynników, który pomógłby w rozwiązaniu braków kadrowych w budownictwie.

P.A. Nova zawarła z Peppercorn Properties przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce PA Nova Invest Krosno, która jest właścicielem parku handlowego w Krośnie, oraz 100% udziałów w spółce PA Nova Invest 3, która jest właścicielem parku handlowego w Myszkowie, poinformowała spółka.

T-Bull osiągnął łącznie 300 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. T-Bull wydaje dziś nową grę "Nitro Racing GO".

IMS szacuje że w 2017 r. osiągnął 48,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 9,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) i 7,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik EBITDA wyniósł 13,5 mln zł, podała spółka.

Od wprowadzenia usługi kantoru internetowego w PKO Banku Polskim 16 stycznia br. uruchomiło ją prawie 10 tys. klientów, którzy zrealizowali transakcje na niemal 50 mln zł, podał bank.

DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. (?DMC"), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A. zawarły umowę z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Kontrakt zakłada realizację przez DMC usług projektowania oraz głębienia czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii, podał KGHM.

KBJ kontynuuje realizację strategii, której celem jest m.in. przejście na rynek główny GPW i w ramach tych prac zamierza w najbliższych kwartałach m.in. poszukiwać kolejnych celów do akwizycji, poinformował prezes Artur Jedynak.

Obligacje spółki Kredyt Inkaso serii  PA01 zadebiutują na Catalyst w czwartek, 15 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Echo Investment planuje realizację inwestycji wielofunkcyjnej Moje Miejsce w Warszawie, obejmującej 29,3 tys. m2 biur i 244 mieszkania, poinformowali członkowie zarządu. Budowa i sprzedaż mieszkań ma ruszyć w maju br., pierwsze biura mają zostać oddane w marcu 2019 r.

Bank Handlowy liczy, że w bieżącym roku utrzyma poziom marży odsetkowej netto, odnotowany w 2017 roku, powiedział prezes Sławomir Sikora. 

Mennica Polska uruchomi we Wrocławiu 170 biletomatów i 3300 inteligentnych kasowników od 8 marca w ramach projektu Innowacyjny System Komunikacji Miejskiej, podała spółka.

Bank Handlowy oczekuje wzrostu kredytów korporacyjnych o 5-6% r/r, a kredytów detalicznych o ok. 1 pkt proc. więcej w 2018 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. 

Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 85,66 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 41,17% r/r, podała spółka.

Bloober Team chce uchwalenia nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki, którego próg realizacji uzależniono od osiągnięcia przez spółkę w 2018 roku zysku netto w wysokości min. 12 mln zł, a liczba akcji własnych, które będą skupione w celu realizacji programu nie przekroczy max. 4%. Uchwała zostanie podjęta na NWZ zaplanowanym na 6 marca br.

Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok jako kontynuację realizacji dotychczasowej polityki dywidendowej, zapowiedział prezes Sławomir Sikora.

Stelmet miał wstępnie 40 tys. zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2017/2018, trwającym od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wobec straty 15,06 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Novaturas, operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie, podała spółka. 

IMC nie będzie zwiększać banku ziemi "na dużą skalę", zakłada podniesienie poziomu dywidendy w 2018 r., podała spółka.

Bank Handlowy odnotował 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 25,4% r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

(ISBnews)