Deutsche Bank sprzedał ok. 1,2 mln akcji BZ WBK, wpływ brutto to 456 mln zł 

ISBNews
16.02.2018 10:05
A A A


Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Deutsche Bank sprzedał łącznie ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w ramach przyspieszonej księgi popytu (ABB) po cenie 380 zł za akcję, co daje łącznie wpływ brutto wysokości 456 mln zł, podał DB w komunikacie. 

"Akcje zostały pożyczone od Santander przed dokonaniem sprzedaży. Po rozliczeniu plasowania, które ma się odbyć 20 lutego, sprzedawca wyraził zgodę na 90 dni lock-upu akcji BZ WBK" - czytamy w komunikacie. 

Akcje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w ramach przyspieszonej księgi budowy popytu (ABB). 

Globalnym koordynatorem i  i współprowadzącym księgę popytu jest Deutsche Bank, zaś Bank Zachodni WBK i Dom Maklerski PKO BP pełnią rolę współprowadzących. 

Bank Zachodni WBK w połowie grudnia ub. roku podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, a plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r. 

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Strony uzgodniły także, że m.in.  w zamian za wydzielony biznes przenoszony na BZ WBK w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału, obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału. 

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Deutsche Bank jest globalnym liderem w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych, zarządzaniu kapitałami oraz private wealth management. Jest głównym akcjonariuszem Deutsche Bank Polska. 

(ISBnews