Strata netto Orange Polska zmniejszyła się r/r do 198 mln zł w IV kw. 2017 r.

ISBNews
20.02.2018 18:36
A A A


Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 198 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1898 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 177 mln zł wobec 1848 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 471 mln zł wobec 640 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 667 mln zł wobec 640 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2910 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 2981 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 60 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1746 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11538 mln zł w porównaniu z 11381 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2807 mln zł wobec 3163 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 3011 mln zł wobec 3163 mln zł.

?Bardzo dobre wyniki finansowe za 4 kw. i cały rok, dzięki strategii nastawionej na wartość i rosnącej efektywności: spadek przychodów w 2017 roku ograniczony do 1,4% r/r (w 4 kw. spadek 2,4% r/r): poprawa dynamiki wzrostu w segmencie stacjonarnego Internetu odzwierciedla wzrost liczby klientów i rosnącą sieć światłowodową; przychody komórkowe odzwierciedlają ukierunkowanie na wartość oraz strategię konwergentną; utrzymująca się presja w obszarze usług tradycyjnych; spadek skorygowanej EBITDA w 2017 roku ograniczony do 4,8% r/r (w 4 kw. wzrost o 4,2% r/r), pomimo znaczącego wzrostu kosztów międzyoperatorskich w wyniku dużego ruchu roamingowego; spadek kosztów sprzedaży o 10% r/r, w wyniku znacznie niższego subsydiowania telefonów oraz dużo wyższego udziału ofert bez telefonu" ? podał operator.

?W ubiegłym roku w istotny sposób zmieniliśmy nasze podejście komercyjne oraz przedstawiliśmy nowy plan strategiczny na lata 2017-2020 o nazwie Orange.one. Skoncentrowaliśmy się znacznie bardziej na budowaniu wartości, a jednocześnie osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki komercyjne. Nasza strategia konwergencji się sprawdza" ? powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie.

?Nasze wyniki finansowe w 2017 roku poprawiły się w porównaniu z poprzednim rokiem, co naszym zdaniem potwierdza realność osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest stabilizacja i przywrócenie wzrostu w kolejnych latach. Spadek przychodów został ograniczony do zaledwie 1,4% r/r i był najniższy od wielu lat, pomimo utrzymującej się presji na tradycyjne usługi telefoniczne (PSTN). Skorygowane koszty całkowite utrzymały się na niezmienionym poziomie, pomimo znaczącego niekorzystnego wpływu nowych regulacji roamingowych, które spowodowały ogromny wzrost kosztów międzyoperatorskich. Zmieniona strategia komercyjna nastawiona na wartość przełożyła się na radykalną obniżkę subsydiów do telefonów komórkowych, znacznie większy udział umów bez telefonu oraz optymalizację struktury kanałów dystrybucji. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do znaczących oszczędności w zakresie kosztów sprzedaży" - dodał członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniosła 69 mln zł wobec 1762 mln zł straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)