PKN Orlen rozpoczął doświadczenia dot. pozyskiwania biokomponentów z glonów

ISBNews
22.02.2018 12:41
A A A


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen uruchomił w Płocku stację doświadczalną, w której będzie rozwijał technologię produkcji biokomponentów wyższej generacji, pozyskiwanych z glonów olejowych, poinformowała spółka.

"Prowadzone prace badawczo-rozwojowe są dobrym przykładem tego w jakie projekty innowacyjne chcemy się angażować. Z jednej strony, mają one na celu efektywne wykorzystywanie produktów ubocznych, którymi już dysponujemy, z drugiej zaś, doskonale wpisują się w trendy regulacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w przypadku zakończenia projektu sukcesem, pozwoli on na redukcję emisji dwutlenku węgla pochodzącego z procesów produkcyjnych, co w konsekwencji może przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. zarządzania łańcuchem dostaw Robert Czekaj, cytowany w komunikacie.

Celem projektu jest ocena możliwości produkcji, w warunkach rzeczywistych funkcjonowania rafinerii, oleju z glonów (zielenic i okrzemek), który może być wykorzystany do wytwarzania biopaliw drugiej generacji. W ramach prowadzonych badań, na pierwszym etapie ustalone zostaną optymalne warunki wzrostu glonów, takie jak skład wód poprodukcyjnych czy ich temperatura. Następnie testowane będą możliwości poprawy efektywności przyrostu biomasy glonów i maksymalizacji ilości gromadzonego przez nie biooleju m.in. poprzez intensyfikację dodawanego CO2, podano także.

"Wyprodukowany w wyniku tłoczenia z biomasy glonowej olej będzie badany pod kątem produkcji estrów oraz biowęglowodorów syntetycznych, które mogą być wykorzystywane jako biokomponenty oleju napędowego. Pozostała po wytłoczeniu oleju biomasa glonowa będzie testowana pod kątem możliwości jej dalszego energetycznego wykorzystywania, m.in. w produkcji biogazu. Badaniom poddana zostanie również pozostałość masy organicznej z okrzemek pod kątem możliwości wykorzystania w produkcji polimerów" - czytamy dalej.

Po przeprowadzeniu badań koncern zyska wiedzę, czy technologia pozwala na realizację wytycznych nakreślonych przez projekt dyrektywy o odnawialnych źródłach energii tzw. RED II procedowanej na poziomie unijnym, zakładającej udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, w końcowym zużyciu w UE, na co najmniej 27% do roku 2030, podsumowano.


Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)