'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

ISBNews
22.02.2018 14:00
A A A


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała opinię, że w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). 

"Za utrzymaniem obecnego poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach przemawia także konieczność uwzględnienia warunków monetarnych w najbliższym otoczeniu polskiej gospodarki, w tym prawdopodobnie nadal ujemnego poziomu stóp w strefie euro" - czytamy w "minutes". 

Część członków RPP stwierdziła, że jeśli nasili się presja inflacyjna w kolejnych kwartałach, uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach oraz wskazano, że że istotną przesłanką dla oceny perspektyw polityki pieniężnej będzie marcowa projekcja inflacji i PKB.

"Pojawiła się opinia, że w razie istotnego osłabienia się wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych" - czytamy także.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

(ISBnews)