MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 807 mln zł

ISBNews
22.02.2018 14:19
A A A


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje serii OK0720 o wartości 50 mln zł, papiery serii PS0123 o wartości 253 mln zł, obligacje serii WZ0524 o wartości 404 mln zł i papiery serii WS0428 za 100 mln zł (łącznie: 807 mln zł), podał resort. Oferta wynosiła odpowiednio: 50 mln zł, 250 mln zł, 400 mln zł i 100 mln zł.

Popyt inwestorów wyniósł 100 mln zł w przypadku obligacji OK0720, 711 mln zł dla PS0123, 1 400 mln zł w przypadku obligacji WZ0524 i 150 mln zł w przypadku serii WS0428.

Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2020-2028 o łącznej wartości 4 001,9 mln zł wobec oferty wynoszącej 3 000 - 4 000 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 13 060,4 mln zł.

Sprzedaż papierów serii OK0720, zapadających w lipcu 2020 r., wyniosła 206 mln zł przy 656 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 959,25 zł, a rentowność 1,741%.

Resort sprzedał obligacje serii PS0123 z terminem zapadalności w styczniu 2023 r. o łącznej wartości 1 036 mln zł przy popycie 3 070 mln zł. Cena minimalna wyniosła 991,41 zł, a rentowność 2,687%.

Inwestorzy kupili papiery serii WZ0524, zapadające w maju 2024 r., o wartości 2 001 mln zł przy 7 413,5 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 994,61 zł.

Sprzedaż papierów serii WS0428, zapadających w kwietniu 2028 r., wyniosła 473 mln zł przy 1 017 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 942,22 zł, a rentowność 3,430%.

Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w kwocie 220 mln zł przy 803 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 964,20 zł.

Resort sprzedał także obligacje serii WS0447 z terminem zapadalności w kwietniu 2047 r. o łącznej wartości 65,9 mln zł przy popycie 100,9 mln zł. Cena minimalna wyniosła 1 040,70 zł, a rentowność 3,764%.

Resort informował wcześniej, że poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 37% na koniec stycznia.

(ISBnews)