Novaturas planuje ok. 6 mln euro dywidendy zaliczkowej po wynikach I poł. br.

ISBNews
26.02.2018 09:47
A A A


Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Novaturas planuje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki za I połowę 2018 r., podała spółka.

"Zarząd planuje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln euro w oparciu o zaudytowane wyniki za I połowę 2018 r. W długim terminie zarząd zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 70-80% zysku netto" - czytamy w prezentacji.

Model biznesowy spółki charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej i niskimi nakładami inwestycyjnymi, co umożliwia wypłatę znaczącej części zysków akcjonariuszom, podkreślił Novaturas.

W latach 2015-2017 grupa wypłaciła wysokie dywidendy, podano także w prezentacji. W 2017 r. zysk netto wyniósł 8,2 mln euro, a wypłata dywidendy w tymże roku sięgnęła 9,5 mln euro; rok wcześniej było to odpowiednio: 4,5 mln euro i 6,9 mln euro.

Wypłata dywidendy wymaga uzyskania zgody walnego zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów akcjonariuszy obecnych na tym walnym zgromadzeniu, podkreśliła także spółka. 

Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca.

Łączna wartość oferty publicznej Novaturas, licząc według ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, ustalonej na poziomie 13,5 euro (56,11 zł) może sięgnąć prawie 53 mln euro (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych.

(ISBnews)