HRE Index dla rynku nieruchomości spadł kw/kw do 0,584 w IV kw. 2017 r.

ISBNews
26.02.2018 13:55
A A A


Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - HRE Index, wskaźnik koniunktury na rynku nieruchomości, wyniósł 0,584 w IV kwartale 2017 r. i był niższy o 0,83 pkt proc. niż w III kw. oraz niższy o 1,1 pkt proc. r/r, podała firma HRE Think Tank.

"Na rynku jest wiele nieruchomościowych indeksów, jednak HRE Index, jest pierwszym tego rodzaju badaniem, uwzględniającym wszystkie obszary polskiej gospodarki mające realny wpływ na rynek nieruchomości, czyli: cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych i sektora budownictwa" - powiedział wiceprezes HRE Think Tank Maciej Grabowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że analiza kształtowania się indeksu rynku nieruchomości w kolejnych kwartałach 2007-2017 roku wskazuje, iż w IV kwartale 2017 r., indeks koniunktury na rynku nieruchomości nieznacznie wyhamował trend wzrostowy.

"Nie mamy do czynienia z tzw. przegrzaniem na rynku, choć są pewne czynniki, na które należy zwracać baczniejszą uwagę. Nie ma jednak na obecnie takich, żeby trzeba było podejmować jakieś działania naprawcze. Sytuacja na rynku jest obecnie stabilna" - dodał Grabowski. 

Zdaniem przedstawicieli HRE, na rynki będą mieć wpływ m.in. dalszy rozwój programu Mieszkanie+ i uchwalenie ustawy o REIT-ach. 

"Program rządowy z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w naszym subindeksie sektora budowlanego, gdzie może dojść do zwiększonej liczby udzielonych pozwoleń na budowę" - powiedział Grabowski.  

"Ustawa o REIT-ach może być kołem zamachowym rynku nieruchomości, bo wiele osób chciany inwestować na tym rynku" - dodał prezes HRE Think Tank i prezes HRE Real Estate Michał Cebula.

Wskazał, że HRE Think Tank jest po rozmowach z bankami i innymi instytucjami finansowymi, które są bardzo zainteresowane właśnie takim indeksem rynku nieruchomości. "Celem HRE Index, który będzie pojawiał się w przestrzeni publicznej co kwartał, jest zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości, co powinno ułatwić podejmowanie trafnych decyzji gospodarczych i regulacyjnych" - podkreślił Cebula.

Największy wpływ na wartość indeksu koniunktury rynku nieruchomości w IV kwartale 2017 roku miało przede wszystkim obniżenie się subindeksu uwzględniającego zmiany poziomu cen na rynku nieruchomości i sytuacji w sektorze bankowym w segmencie kredytów mieszkaniowych  - odpowiednio o 1,7 pkt proc. i 2,4 pkt proc. 

Najważniejszym subindeksem dla kształtowania się indeksu rynku nieruchomości jest subindeks cen nieruchomości. W IV kwartale 2017 wartość tego subindeksu ukształtowała się na poziomie 0,767, co oznacza, że była niższa o -1,8 pkt proc. niż w III kwartale zeszłego roku, ale o 0,02 pkt proc. r/r.  Na wynik subindeksu cen nieruchomości w IV kwartale miał wpływ głównie spadek realnej dynamiki wzrostu cen na rynku pierwotnym. 

Na koniec IV kw. 2017 roku subindeks sektora bankowego wyniósł 0,39 i był niższy o 2,4 pkt proc. niż kwartał wcześniej, i aż o 12,3 pkt proc. w porównaniu do IV kwartału 2016 roku, co wynikało z niższej dynamiki aktywność banków na rynku nieruchomości. Jako przyczynę należy na pewno wskazać wygaszanie programu MDM i realnie wysoki wzrost odsetka mieszkań nabywanych za gotówkę, bez udziału sektora bankowego, podało HRE. 

Subindeks gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 roku ukształtował się na poziomie 0,440, co oznacza wzrost w porównaniu z III kwartałem 2017 roku o 1 pkt proc. i o 5,6 pkt proc. r/r. 

W IV kwartale 2017 roku subindeks sektora budownictwa ukształtował się na poziomie 0,783, tj. wzrósł w porównaniu z wartością odnotowaną kwartał wcześniej o 1,9 pkt proc. i wyższy o 6,9 pkt r/r. 

HER Index powstał z inicjatywy HRE Think Tank, w zarządzie którego zasiedli: prezes Fundacji Centrum Myśli Strategicznych Maciej Grabowski, prezes Heritage Real Estate (HRE) Michał Cebula oraz prezes Murapolu Michał Sapota.

(ISBnews)