Protektor szacuje niższy zysk netto za 2017 r. w zw. z zobowiązaniem spółki zal.

ISBNews
26.02.2018 17:11
A A A


Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Protektor, w związku z zobowiązaniem podatkowym spółki zależnej ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH szacuje, że jego skonsolidowany zysk netto za 2017 rok będzie niższy o ponad 797 tys. zł, podała spółka.

"26 lutego 2018 r. zarząd spółki otrzymał opinię doradcy podatkowego dotyczącą sytuacji ABEBA (spółka zależna Protektora), na podstawie której zarząd spółki zadecydował o konieczności rozpoznania w skonsolidowanym wyniku finansowym zobowiązania podatkowego w wysokości 797 980 zł. Wskazane zobowiązanie podatkowe, na skutek decyzji zarządu, w całości będzie obciążało (pomniejszało) skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. skonsolidowany zysk netto grupy wynosił 3 731 tys. zł. Zysk netto grupy za pierwsze 3 kwartały 2017 r., tj. na dzień 30 września 2017 r., wynosił 2 706 tys. zł.

"Wyniki grupy kapitałowej emitenta za omawiany okres, uwzględniające wzmiankowaną decyzję zarządu spółki, zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., co nastąpi 30 kwietnia 2018 r." - czytamy także. 

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)