Apator prognozuje 65-70 mln zł zysku netto w 2018 r.

ISBNews
27.02.2018 08:36
A A A


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Apator prognozuje, że wypracuje od 65 mln zł do 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto i od 850 mln zł do 880 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka.

"Prognoza 2018 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

- wyniki obejmują działalność kontynuowaną i działalność zaniechaną (zakończenie dezinwestycji w Apator Mining),

- wyniki zakładają wzrost rentowności m. in poprzez poprawę wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech,

- zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja SA przez Apator Rector,

- brak zdarzeń jednorazowych,

- średnie kursy walutowe: 4,17 PLN/EUR; 3,60 PLN/USD; 4,80 PLN/GBP" ? czytamy w komunikacie.

W 2017 r. spółka miała 55,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 894,59 mln zł w porównaniu z 841,16 mln zł rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2017 r. 895 mln zł.

(ISBnews)