PGNiG dostosowało swój system zatrudnienia do doktoratów wdrożeniowych

ISBNews
27.02.2018 11:46
A A A


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dostosowało swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych, poinformowała spółka. Firma uzgodniła już formalności z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadzi też rozmowy z kolejnymi uczelniami, dodano.

"Wykorzystujemy każdą możliwość, aby wzmocnić swoją działalność w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Doktoraty wdrożeniowe dają nam możliwość podwyższenia kompetencji naszych pracowników i zacieśnienia współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi w Polsce. Jesteśmy przekonani, że korzyści odniosą wszyscy zaangażowani, a przede wszystkim otoczenie społeczno-gospodarcze związane z naszą branżą" - powiedział wiceprezes Łukasz Kroplewski, cytowany w komunikacie.

Poprzez współpracę z uczelniami PGNiG daje swoim pracownikom możliwość zdobycia stopnia doktorskiego, zaś same doktoraty mają rozwiązywać interesujące spółkę zagadnienia, podkreślono.

"Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że doktorant, będąc jednocześnie naszym pracownikiem, doskonale zna nasze potrzeby. Rozwiązuje interesujące nas zagadnienie, a jednocześnie rozwija się naukowo" - powiedział dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju Dariusz Dzirba, również cytowany w komunikacie.

Praca dyplomowa ma wiązać temat doktoratu z potrzebą rozwiązania praktycznego problemu w PGNiG, przy czym jej autor jest jednocześnie pracownikiem spółki. Nie musi dzielić swojego czasu na aktywność zawodową i badawczą, lecz wykorzystuje swoją pracę do pisania rozprawy doktorskiej. Nie musi wykorzystywać urlopu np. na zbieranie materiałów. Może liczyć też na refundację kosztów podróży. Pracownikom-doktorantom comiesięczne stypendium w wysokości 2450 zł funduje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podano również.

"Mamy już zgłoszenia kandydatów wśród naszych pracowników. Zainteresowanie jest duże. Pierwsze tematy dotyczyć będą obszaru poszukiwań i eksploatacji gazu i ropy naftowej" - podsumował Kroplewski.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)