Pragma Inkaso ma przedwstępną umowę sprzedaży działki za 6,61 mln zł brutto

ISBNews
27.02.2018 17:50
A A A


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso zawarła przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej działki inwestycyjnej za cenę 6,61 mln zł brutto. Drugą stroną umowy są dwaj nie powiązani ze spółką przedsiębiorcy, podała Pragma Inkaso.

"Umowa przenosząca własność nieruchomości ma zostać zawarta do 31 maja 2018 r. po zaistnieniu dodatkowych warunków, tj. wydaniu i uprawomocnieniu decyzji o podziale nieruchomości oraz wykreśleniu obciążającej nieruchomość hipoteki. W związku z zawarciem umowy przedwstępnej emitent otrzymał zadatek w wysokości 537 tys. zł" - czytamy w komunikacie.  

Spółka podała, że transakcja będzie stanowić element wykonania jednego z celów strategicznych spółki, tj. sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych i optymalizacji wielkości zadłużenia finansowego. 

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)