PAIH uruchomi program wsparcia ekspansji MŚP na rynki poza UE w II kwartale

ISBNews
28.02.2018 10:49
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu rozpoczyna realizację 6-letniego projektu zindywidualizowanego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w umiędzynarodowieniu ich innowacyjnej oferty na rynkach pozaunijnych pod nazwą Polskie Mosty Technologiczne (PMT), poinformował wiceprezes PAIH Krzysztof Senger. Pierwsza runda przyjmowania wniosków ruszy w II kwartale 2018 r. 

"Głównym PMT celem to nie tylko ekspansja zagraniczna, ale także pomoc tym firmom, które opierają swoje produkty czy usługi na innowacyjnych rozwiązaniach. Chodzi o wsparcie ekspansji na rynki, na których Polska nie jest obecna i firmy nie mały żadnego wsparcia systemowego. Jest to 20 rynków, są to dynamiczne rynki (w tym kraje NAFTA, EMEA, RPA, Kenia itd )" - powiedział Senger podczas konferencji prasowej. 

Dodał, że PAIH w tych 20 rynkach już są lub będą za chwile otwarte biura, które będą wspierać polskie firmy na miejscu. 

"Wsparcie będzie wynosiło 200 tys. zł na jedną firmą, a łączny budżet programu wynosi ok. 177 mln zł, co oznacza, że pomożemy ok. 800 MśP" - dodał wiceprezes. 

W tym roku zaplanowane są trzy rundy. W II kwartale, kiedy będą zbierane wnioski od firm mających swoje plany na takie rynki, jak: USA, Kanada, Meksyk. W III kwartale br. będą to rynki: Wietnam, Chiny, Japonia, a w IV kw. będą to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kenia. 

"Chcemy właśnie rozpocząć od tych rynków, ponieważ dostajemy szereg pytań od firm zainteresowanych tymi kierunkami. Wpłynęło około 2 tys, zapytań dotyczących tych rynków stąd taki wybór krajów w pierwszej kolejności" - powiedział wiceprezes. 

Według niego, firmy mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale także na stałym wsparciu przedstawicieli PAIH i doradców, którzy pomogą w realizacji planów.  

Jak wyjaśnił wiceprezes, PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedzi seminarium przygotowawcze dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem będą warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Strategia powstawać będzie z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów z krajów docelowych. 

"Cały cykl trwa do 9 miesięcy, ale będziemy w tym względzie elastyczni w zalezności od zaawansowania projektu danej firmy. Przewidziane są zaliczki gotówkowe na działania firmy za granicą" - dodał wiceprezes. 

PMT współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. 

(ISBnews)