ZBP: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 44 mld zł w 2017 r. 

ISBNews
28.02.2018 11:18
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w IV kw. ub.r. wyniosła 44 745, co oznacza spadek o 2,35% kw/kw, a ich wartość była niższa o 0,21% i wyniosła 10,93 mld zł, wynika z raportu AMRON-SARFiN Q4/2017. Cały rok był natomiast wyjątkowo udany - banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od 6 lat i przekroczenie prognozy w ujęciu wartościowym. 

Ostatni kwartał 2017 roku w obszarze kredytów mieszkaniowych zamknął się wynikiem minimalnie niższym w porównaniu do kwartału III zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku banki udzieliły  44 745 nowych kredytów mieszkaniowych - o 1 079 mniej w porównaniu do III kwartału 2017 roku ( 2,35%) i o łącznej wartości na poziomie 10,928 mld zł (mniej o 22 mln zł, 0,21%). Cały rok 2017 pod względem liczby i wartości kredytów okazał się natomiast wyjątkowo dobry.  

"Rok 2017 okazał się rokiem rekordów dla rynku mieszkaniowego i rynku kredytowego. W 2017 roku banki udzieliły ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od sześciu lat. Przed ponad rokiem nic nie zapowiadało takiego wzrostu akcji kredytowej, ale już wyniki pierwszego kwartału 2017 roku zmusiły do podwyższenia prognozowanych wyników. Również te prognozy zostały przekroczone" - powiedział przewodniczący komitetu ds. finansowania nieruchomości mieszkaniowych Związku Banków Polskich Jacek Furga, cytowany w komunikacie. 

Przeciętna wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ogółem wyniosła 244,2 tys. zł w IV kw. , co oznacza wzrost o 2,2% w skali kwartału. W tym samym okresie średnia wartość kredytu walutowego spadła o 38,7 tys. zł  (11,17%) i wyniosła 308 tys. zł. Natomiast przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w złotych wyniosła 243,5 tys. zł, tj.  więcej o 2,56%  wobec III kw. 2017 r.

Z raportu wynika, że od połowy 2017 roku zarówno marże, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych nieznacznie spadały. Na koniec roku 2017 przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) wyniosła 2,08%, co oznacza spadek o 0,09 pkt proc. w ciągu kwartału i o 0,04 pkt proc. w ciągu całego ub. roku.

Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec IV kw. wyniosło 3,8%, co oznacza spadek o 0,07 pkt proc.w odniesieniu do III kw. 

"W IV kwartale 2017 roku największą zmianę w strukturze nowo udzielonych kredytów ze względu na wartość zanotowano w kategorii od 200 do 300 tys. zł, która stanowiła 26,89% - wzrost o 1,58 pkt proc. W tym samym okresie spadł udział kredytów o wartości do 100 tys. zł i od 300 do 400 tys. zł, odpowiednio o 1,04 pkt proc. i 0,73 pkt proc. Udziały pozostałych kategorii pozostały bez zmian. Najpopularniejsze kredyty o wartości od 100 do 200 tys. zł w IV kwartale 2017 roku stanowiły 35,08% portfela nowych umów kredytowych" - czytamy także. 

W IV kwartale 2017 roku najpopularniejsze kredyty mieszkaniowe o okresie zapadalności od 25 do 35 lat stanowiły 62,83% portfela nowo udzielonych kredytów, co oznacza spadek o zaledwie 0,37 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Natomiast udział kredytów mieszkaniowych udzielonych na okres od 15 do 25 lat wzrósł o 0,44 pkt proc. i wyniósł 25,33%. W pozostałych kategoriach zanotowano minimalne zmiany, podano także. 

Ubiegły rok był również dobrym okresem dla rynku developerskiego, w którym padł nowy rekord - wybudowano 178 258 nowych mieszkań, czyli o 9,1% więcej niż w roku 2016. Rozpoczęto też budowę 205 990 lokali (o 18,4% więcej w porównaniu do roku poprzedniego) i wydano pozwolenia na budowę kolejnych 250 218 mieszkań (więcej o 18,3%). Są to najlepsze wyniki od 2008 roku. 

"Liczba nowych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji gwarantuje ciekawą ofertę mieszkaniową w roku 2018. Taka elastyczność deweloperów w zaspokajaniu rosnących apetytów potencjalnych nabywców utrzyma trend systematycznego wzrostu cen notowanego już od początku 2013 roku i zapewni stabilność na rynku nieruchomości. Zapowiedzi szybkiej korekty cen mieszkań, pojawiające się w wypowiedziach niektórych analityków rynku, wydają się być nieuzasadnione" - podkreślił Furga. 

Autorzy raportu wskazali, że wyraźny wzrost popytu na mieszkania, wzrost cen działek budowlanych oraz kosztów materiałów budowlanych i wykonawstwa, a także brak presji na obniżki cen ze strony Programu "Mieszkanie dla Młodych" doprowadził do wzrostu cen mieszkań w największych polskich aglomeracjach. 

"Systematyczny wzrost cen notowany jest już od początku 2013 roku. Według danych zgromadzonych w Systemie AMRON, w IV kwartale 2017 roku we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarejestrowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania w ujęciu kwartalnym. Największą zmianę zanotowano w Gdańsku i Wrocławiu, gdzie wzrost średniej ceny wyniósł odpowiednio o 243 zł/m2 (czyli 4,11%) oraz 227 zł/m2 (czyli 3,99%). Nieco zmniejszy wzrost zanotowano w Krakowie - o 128 zł/m2, w Poznaniu - o 104 zł/m2 i w Warszawie - o 95 zł/m2. W pozostałych miastach wzrosty były niewielkie" - czytamy także. 

(ISBnews)