Kościński z MPiT: Popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny

ISBNews
28.02.2018 12:05
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Polska może liczyć na trwały i stabilny popyt inwestycyjny dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, uważa wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. 

"Wzrost inwestycji o 11,3% cieszy nas szczególnie. To pokazuje, że mamy bezpieczną, przewidywalną gospodarkę. Co ważne, jej siłą napędową pierwszy raz od trzech lat, nie jest już głównie konsumpcja. Polska jest krajem atrakcyjnym dla inwestorów" - powiedział Kościński, cytowany na profilu resortu na Twitterze, komentując dane o wzroście PKB za IV kw. ub.r.

"Dzięki dobrej koniunkturze na rynku światowym oraz sprzyjającym warunkom dla przedsiębiorstw, a także dobremu wykorzystaniu funduszy unijnych, możemy zakładać, że popyt inwestycyjny będzie trwały i stabilny" - dodał wiceminister.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 4,3%.

W stosunku do opublikowanego w dniu  14 lutego 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla IV kw. 2017 r. prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

GUS podał dziś, że nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu o o 3,3% kwartał wcześniej).

(ISBnews)