Tauron nadal negocjuje z PFR przystąpienie do spółki celowej Nowe Jaworzno

ISBNews
28.02.2018 15:06
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron  oraz fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR), kontynuują czynności zmierzające do podpisania umów, które będą określać warunki inwestycji kapitałowej funduszy w spółkę celową, powołaną do realizacji projektu budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka.

"Zamiarem stron jest przystąpienie funduszy do spółki celowej oraz uczestniczenie przez nie w kolejnych dokapitalizowaniach spółki celowej, poprzez obejmowanie nowotworzonych udziałów w zamian za wkłady pieniężne do łącznej maksymalnej kwoty 880 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Działania te prowadzone są pomimo wygaśnięcia porozumienia, dodano.

W grudniu ub.r. spółka informowała o zawarciu aneksu, na mocy którego przedłużono do 28 lutego 2018 r. okres obowiązywania porozumienia z PFR.

"Udział funduszy w kapitale zakładowym spółki celowej według stanu na dzień oddania bloku do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział emitenta co najmniej 50% + 1 udział. Przystąpienie funduszy do spółki celowej będzie uzależnione od spełnienia warunków, które zostaną określone w umowach" - czytamy dalej w komunikacie.

Tauron ocenia, że umowy pomiędzy stronami zostaną podpisane w najbliższych tygodniach, dodano.

Latem prezes PFR Paweł Borys informował, że zaangażowanie funduszu w budowę bloku energetycznego Taurona w Jaworznie wyniesie 880 mln zł (czyli ok. 14% wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat. W listopadzie powiedział ISBnews, że PFR liczy na sfinalizowanie umowy z Tauronem na temat bloku w Jaworznie na początku 2018 r.

Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)