LW Bogdanka miała wstępnie 667,93 mln zł skons. zysku netto w 2017 r.

ISBNews
28.02.2018 17:57
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,78 mld zł skonsolidowanych przychodów i 667,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za 2017 rok:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 780 321 tys. zł
EBITDA: 708 944 tys. zł
EBIT: 84 270 tys. zł
Zysk netto: 667 925 tys. zł " - czytamy w komunikacie

"Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka za rok 2017:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 777 273 tys. zł 
EBITDA: 694 207 tys. zł
EBIT: 840 908 tys. zł
Zysk netto: 673 281 tys. zł " - podano także.

W omawianym okresie istotny wpływ na ww. wyniki miały następujące zdarzenia jednorazowe:
- zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów  oraz
- odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r., podano także.

"Po wyłączeniu wpływu ww. zdarzeń jednorazowych, wstępne wyniki finansowe za 2017 r. kształtują się następująco:
Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka za rok 2017:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 777 273 tys. zł 
EBITDA: 579 276 tys. zł
EBIT: 229 995 tys. zł
Zysk netto: 178 441 tys. zł
Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za rok 2017:
Przychody ze sprzedaży netto: 1 780 321 tys. zł
EBITDA: 594 013 tys. zł
EBIT: 236 357 tys. zł
Zysk netto: 173 085 tys. zł" - czytamy także. 

Ostateczne wyniki za 2017 r. zostaną opublikowane 23 marca br.

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)