Enea miała wstępnie 1,07 mld zł zysku netto przy 11,41 mld zł przychodów w 2017

ISBNews
28.02.2018 17:58
A A A


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Enea odnotowała 1 070 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2017 r. przy 11 406 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane.

EBITDA grupy wyniosła w ub.r. 2 684 mln zł, EBIT sięgnął 1 488 mln zł, zaś zysk netto (ogółem) 1 165 mln zł, podano w komunikacie.

"Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:
- Obrót: 178 mln zł,
- Dystrybucja: 1 073 mln zł,
- Wytwarzanie: 735 mln zł,
- Wydobycie: 709 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Produkcja węgla netto wyniosła 9,1 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej - 21 TWh. Jednocześnie sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 19,3 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym - 18,9 TWh, podano także.

"Na wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2017 roku pozytywny wpływ miały następujące zdarzenia:
- Obszar Obrót - sytuacja na rynku praw majątkowych, po uwzględnieniu rezerw dotyczących rozwiązania umów długoterminowych - 87 mln zł,
- Obszar Wytwarzanie - dołączenie do Grupy Kapitałowej Enea Elektrowni Połaniec - 175 mln zł (wartość EBITDA konsolidowana od dnia 14 marca 2017 roku),
- Obszar Wydobycie - zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów LW Bogdanka - 115 mln zł" - czytamy dalej.

Ponadto w Obszarze Wytwarzanie na wynik w 2017 roku wpływ miały:
- rozpoczęty w lipcu 2017 roku remont modernizacyjny bloku nr 10 (560MW),
- trwające w IV kwartale 2017 prace związane z uruchomieniem i synchronizacją bloku nr 11 (1075MW).

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły w ub.r. 5 640 mln zł, EBITDA wyniosła 125 mln zł, EBIT: 122 mln zł, a zysk netto: 1 813 mln zł, podano także.

"Na jednostkowy wynik netto Enea S.A. w 2017 roku miało wpływ przede wszystkim odwrócenie dokonanych w latach poprzednich odpisów aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. - 879 mln zł" - wskazano także w materiale.

Ostateczne wyniki za 2017 r. zostaną opublikowane 23 marca br.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)