Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu

ISBNews
01.03.2018 11:01
A A A


Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu br. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W styczniu 2017 r. wynosiła 5,3%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 768 tys. w styczniu wobec 778 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 7,3%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 6,9%. 

(ISBnews)