Vistula i Bytom ustaliły obniżenie parytetu wymiany akcji do 1:0,72

ISBNews
01.03.2018 18:30
A A A


Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały zmianę do planu połączenia, zgodnie z którą dokonano zmiany parytetu wymiany do 1:0,72  (tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,72 akcji Vistuli) z 1:0,82, podała spółka. 

"W ramach uzgodnionej zmiany do planu połączenia, akcje spółki przejmowanej mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej według stosunku: 1:0,72, tj. za jedną akcję Bytom zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group SA, a nie według parytetu wymiany 1:0,82 jak przyjęto w pierwotnym planie połączenia z 15 września 2017 r.  Zmiana parytetu nastąpiła w oparciu o wycenę wspólnie wybranego przez spółki doradcy ? Deloitte Advisory w związku z upływem czasu od podpisania planu połączenia z dnia 15 września 2017 r." - czytamy w komunikacie.  

Vistula Group i Bytom złożyły 5 września do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na połączenie. W połowie listopada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego. Vistula oceniła wówczas, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r.

W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82. 

Na początku czerwca ub. r. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Zarówno Bytom, jak i Vistula Group specjalizują się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej, markowej odzieży męskiej w salonach własnych i franczyzowych na terytorium Polski. Dodatkowo, Vistula Group poprzez swoje spółki zależne prowadzi sprzedaż odzieży damskiej oraz luksusowej biżuterii i zegarków.

(ISBnews)