Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
01.03.2018 18:46
A A A


Comarch odnotował 35,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały zmianę do planu połączenia, zgodnie z którą dokonano zmiany parytetu wymiany do 1:0,72  (tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,72 akcji Vistuli) z 1:0,82, podała spółka. 

Auto Partner odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 240,3 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Impexmetal podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł, poinformowała spółka. Odpis zostanie ujęty w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu spółki i grupy za 2017 r. 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w 2018 roku wyniosła ok. 10,8 mln zł i była wyższa o ok. 15% w skali roku, podała spółka.

Kredyt Inkaso planuje zaoferować do 300 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł w ramach emisji publicznej, poinformował p.o. prezesa Jarosław Orlikowski. Szczegółowe parametry oferty spółka przedstawi 2 marca.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za luty br. wyniosły 193,5 mln zł i były niższe o 4,9% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-luty wyniosły ponad 437,1 mln zł i były wyższe o 8% r/r.

 Ailleron oczekuje rosnącej dynamiki wzrostu i dalszej ekspansji zagranicznej portfolio swoich produktów cyfrowych dla sektora finansowego i hotelowego. Planuje ponadto intensywne inwestycje w sprzedaż i produkty w bieżącym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń.

PKN Orlen, wzmocniony zakupem Grupy Lotos, będzie miał możliwość zwiększenia swojej mocy zakupowej oraz dalszej ekspansji, chociażby na bazie takich firm jak węgierski MOL, czy austriacki OMV, wynika z komunikatu Warsaw Enterprise Institute (WEI).

MOL planuje zbudować elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 18,38 MW w trzech należących do grupy zakładach na Węgrzech, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2018 r.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zamierza przekazać w ciągu trzech lat kwotę 300 mln zł do spółki PFR Life Science, która będzie inwestowała w wybrane projekty innowacyjnych spółek biotechnologicznych, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Prezes nie wykluczył, że jeszcze w tym roku PFR Life Science zainwestuje w dwa projekty na kwotę 40-50 mln zł każdy. 

Budimex priorytetowo traktuje rentowność i bezpieczeństwo swojego portfela zleceń, dlatego jego ewentualne zwiększanie uzależnia od sytuacji rynkowej. W związku z tym, na koniec br. wartość backlogu spółki może być zarówno wyższa, jak i niższa od rekordowych 10,3 mld zł na koniec grudnia 2017 r., wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. 

Zakończenie wojny cenowej, która jest wynikiem wejścia na rynek dużego gracza, jakim jest Also  Group, będzie miało przełożenie na wyniki Grupy AB, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyłoniła 12 nowych projektów w ramach aktualizacji strategii rozwoju i przedstawi je akcjonariuszom podczas rocznego walnego zgromadzenia, wynika ze słów prezesa Marka Dietla dla ISBnews.

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów obrotów w kanale VAD (Value Added Distributor) dzięki wzrostowi otwartych ofert przetargowych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego w tym kanale sięgnął 21%. 

Netia będzie realizować wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje, niezależnie od wyniku wezwania na jej akcje i liczy, że zatrzyma spadek liczby usług świadczonych klientom detalicznym w oparciu o własną sieć, wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć.

 eService, PKO Bank Polski, Poczta Polska i Orange Polska zawiązali Koalicję liderów na rzecz Polski bezgotówkowej, która będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na skorzystanie z oferty darmowych terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, podał Orange Polska.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) nie zakłada odejścia od "ambicji strategicznych" w kwestii wypłaty dywidendy za 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Fotek. 

Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że wyniki za 2017 rok "bardzo mocno" przybliżyły grupę do realizacji założeń strategii GPW.2020, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Fotek. 

Budimex Nieruchomości spodziewa się, że poziom przekazań mieszkań (sprzedaży notarialnej) będzie w tym roku "nie gorszy" niż w 2017 r., kiedy spółka przekazała 1 914 lokali, poinformował członek zarządu Budimeksu Henryk Urbański.

Aplisens rozwiązał odpis aktualizacyjny aktywo podatkowe, co zwiększy jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto o 5,2 mln zł, podała spółka.

Grupa R22 pracuje nad integracją po dotychczasowych przejęciach i jednocześnie podtrzymuje plany akwizycji w segmentach hostingu i omnichannel communication. Grupa nie wyklucza przeprowadzenia pierwszego przejęcia poza Polską jeszcze w I półroczu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. 

Famur podpisał umowę z rosyjską spółką Polskie Maszyny na dostawy sprzętu i nadzór nad jego montażem dla spółki "Gorno-obogatitelnyj kompleks Inaglinskij" w Republice Sacha (Jakucji), podał Famur. Wartość umowy to 22,23 mln euro.

PFR Life Science z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) objął akcje warte 40 mln zł w ofercie publicznej Selvity, podała spółka. 

Premiera gry Bloober Team "Layers of Fear: Legacy" na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi 29 marca br., podała spółka.

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszych dwóch budynków wybudowanych w ramach I etapu osiedla Nova Królikarnia na Starym Mokotowie w Warszawie, obejmujących 41 mieszkań, poinformowała spółka. W ramach tego etapu sprzedano już prawie 80% lokali.

KBC TFI dołączyło do grupy PKO Banku Polskiego (PKO BP), w związku z czym uległa zmianie nazwa Towarzystwa, które obecnie brzmi "Gamma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" (Gamma TFI), poinformowała spółka.

Budimex spodziewa się pozytywnej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach, jak i w całym 2018 roku, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ma wystarczający poziom zapełnienia magazynów i zarezerwowania mocy w gazociągach, by odpowiedzieć na notowane w ostatnich dniach wysokie zapotrzebowanie na gaz związane z niskimi temperaturami, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Deweloper gier mobilnych Aidem Media zmieni nazwę na BoomBit po przejęciu BoomBit Games i planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w II połowie 2018 r., podała spółka.

Indykpol zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zakład uboju kurczaków w Lublinie oraz wylęgarnię piskląt kurczęcych w Turce na rzecz SuperDrob Zakładów Drobiarsko-Mięsnych za 190,07 mln zł, podała spółka.

Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska.

Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, podał Elemental.

Altus TFI będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 90% zysku netto spółki na wypłatę dywidendy lub dokonanie skupu akcji własnych, podała spółka.

PKN Orlen zawarł porozumienie płacowe ze stroną społeczną, podała spółka.

Auga Group odnotowała 4,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,15 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.