Coface Country Risk Conference odbędzie się 21 marca w Warszawie

ISBNews
02.03.2018 15:07
A A A


Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Panorama ryzyka na świecie, prognozy dla polskiego eksportu, perspektywy gospodarcze dla Polski, regulacje podatkowe, nowy rynek pracy oraz doświadczenia przedsiębiorców na temat różnych czynników ryzyka wpływających na ich działalność - to tylko niektóre zagadnienia czekające na uczestników XIII konferencji Country Risk, która odbędzie się już 21 marca w Warszawie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Gościem Specjalnym Country Risk Conference będzie prof. Grzegorz Kołodko.

"Temat tegorocznego spotkania brzmi: 'Biznes na fali. Czy ryzyka zniknęły?'. Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od sześciu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystują sprzyjające otoczenie makroekonomiczne - w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami podążyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazują, że chociaż w tym roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystają z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mogą liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcją gospodarstw domowych i odbudowującymi się inwestycjami" - czytamy w komunikacie.

Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. "Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym?" - czytamy dalej.

Konferencje Country Risk poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw.  Co roku gromadzą około 300 reprezentantów największych firm. Wydarzenie kierowane jest do członków zarządów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmujących decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

(ISBnews)