BOŚ Bank:Dane z Niemiec, proces formowania rządu we Włoszech skupią uwagę rynków

ISBNews
05.03.2018 12:50
A A A


Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Dla inwestorów w tym tygodniu istotne znaczenie będą miały m.in. dane z niemieckiego przemysłu z uwagi na lekkie pogorszenie publikowanych danych ze strefy euro oraz informacje dot. procesu formowania nowego rządu we Włoszech, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Istotne również będą wyniki najnowszej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

"Biorąc pod uwagę lekkie pogorszenie publikowanych danych ze strefy euro, z pewnością sporo uwagi będą także przyciągały dane z niemieckiego przemysłu. Na europejskie aktywa będą wpływały także wszelkie informacje dot. procesu formowania nowego rządu we Włoszech" - czytamy w raporcie.

Inwestorzy mogą również skupiać się na trwających (także w tygodniu bieżącym) negocjacjach dot. zmian w porozumieniu NAFTA ze względu na ubiegłotygodniową decyzję administracji USA o nałożeniu ceł na import stali, co przełożyło się na wzrost obaw rynkowych przed nasileniem działań protekcjonistycznych w handlu międzynarodowym.

W bieżącym tygodniu odbędzie się również rady Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

"Biorąc pod uwagę bieżącą niską inflację (w tym inflację bazową), wciąż solidne notowania euro, mniej spektakularne publikacje danych ze sfery realnej oraz potencjalny wzrost niepewności rynkowej z tytułu sytuacji politycznej we Włoszech nie oczekujemy żadnych zmian parametrów polityki pieniężnej. W kontekście zapisów tzw. forward guidance zakładamy, że rada EBC może poinformować o rozpoczęciu prac nad takimi zmianami, nie oczekujemy, aby zmiany co do zapisów zostały już zaimplementowane w komunikacie po marcowym posiedzeniu" - czytamy dalej. 

W tym tygodniu również w komunikacie po posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pojawi się marcowa projekcja inflacyjna, która w całości zostanie opublikowana w 12 marca i będzie istotną informacją dla rynku.

"Nie sądzimy także, aby nowe istotne informacje przyniosło posiedzenie RPP. Biorąc pod uwagę spadek bieżącej inflacji oraz dotychczasową bardzo łagodną retorykę Rady pomimo silnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz inwestycji oczekujemy, że większość Rady cały czas będzie wskazywała na perspektywę stabilnych stóp procentowych. Wydaje się, że dużo istotniejsze będą z kolei wyniki najnowszej projekcji inflacyjnej NBP. O ile prawdopodobna korekta w dół prognozy inflacji na 2018 r. będzie wspierała bieżącą łagodną retorykę RPP, to z punktu widzenia oczekiwań co do perspektyw krajowej polityki pieniężnej w dłuższej perspektywie istotne będą prognozy inflacji na lata 2019-2020 (pierwsza prognoza NBP na 2020 r.)" - uważają analitycy BOŚ.

Zdaniem ekonomistów banku, bardzo ważne będą również publikacje miesięcznych danych z amerykańskiego rynku pracy, w szczególności dane dot. wynagrodzeń, weryfikujące, na ile odbicie dynamiki płac na przełomie roku było zjawiskiem trwałym.

(ISBnews)