Polenergia ma umowę sprzedaży 50% udziałów w spółkach budujących farmy wiatrowe

ISBNews
06.03.2018 08:37
A A A


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Polenergia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku na rzecz Grupy Statoil za ponad 94 mln zł, poinformowała spółka.

"Umowa przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność udziałów posiadanych przez spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands. Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji oraz uzyskanie przez Polenergia i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem umowy przedwstępnej" - czytamy w komunikacie.

Łączna bazowa cena sprzedaży udziałów w SPV to 94,27 mln zł, ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na realizację projektu, z uwzględnieniem standardowego mechanizmu korekty tej kwoty opartego na sytuacji finansowej SPV na chwilę przeniesienia własności udziałów opisanego w umowie przedwstępnej, powiększona o kwotę 5 mln euro płatną w ratach do 30 września 2019 r., dodano.

"Strony ustaliły także dodatkowe płatności warunkowe, uzależnione od realizacji określonych etapów lub parametrów projektu.
Ustalono, że spełnienie obu warunków zawieszających powinno nastąpić przed 31 października 2018 roku" - czytamy dalej.

W ramach transakcji, Polenergia i Statoil Holding Netherlands planują także zawarcie innych umów dotyczących określenia praw i obowiązków stron jako wspólników SPV oraz zasad realizacji projektu, dodano.

"W ramach porozumienia wspólników Polenergia udzieli Statoil Holding Netherlands opcji na zakup 50% udziałów w kolejnej spółce zależnej Polenergii, tj. Polenergia Bałtyk I" - czytamy również.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)