MF ogłosi założenia strategii rozwoju rynku kapitał. na Konferencji IDM 9-11 III

ISBNews
06.03.2018 13:21
A A A


Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów ogłosi założenia do rządowego projektu strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023 podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich (IDM), która odbędzie się 9-11 marca w Bukowinie Tatrzańskiej, podała Izba.

"Podczas XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich, Ministerstwo Finansów ogłosi założenia do rządowego projektu Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 2019-2023. Celem projektu jest wspieranie rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli" - czytamy w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) razem z Ministerstwem Finansów zaangażowały się w prace nad budową Strategii rozwoju rynku kapitałowego we współpracy z Komisją Europejską, w ramach europejskiego Programu Wspierania Reform Strukturalnych (SRSP Programme).

"Polski rynek kapitałowy, największy w naszej części Europy, doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego zdarzają się nader często i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów, szczególnie indywidualnych. Dzięki nowej strategii polski rynek kapitałowy ma szansę stać się motorem rozwoju innowacyjnej gospodarki. Chcemy, aby Giełda w Warszawie odzyskała status lidera Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej" - powiedział dyrektor regionalny na Polskę i Kraje Bałtyckie EBOR Grzegorz Zieliński, cytowany w komunikacie.

"Współpraca z takimi instytucjami jak Komisja Europejska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz BTA Consulting to szansa na stworzenie pierwszej w Polsce kompleksowej Strategii rozwoju rynku kapitałowego. Cel jest taki, by polski rynek kapitałowy w przeciągu najbliższych kilku lat stał się jeszcze lepszym wsparciem dla rozwoju gospodarczego Polski. Kiedy mówimy o wzroście innowacyjności gospodarki to warto pamiętać, że finansowanie najbardziej rozwojowych, ale i najbardziej ryzykownych projektów odbywa się przede wszystkim na rynku kapitałowym" - dodał wiceminister finansów Piotr Nowak, także cytowany w komunikacie.

Izba przypomina, że kilka lat temu zainicjowała publiczną debatę na temat konieczności opracowania rządowej strategii dla rynku kapitałowego. Zmiany, jakie zaszły na rynkach w ostatnich latach wymagają nowego spojrzenia i określenia kluczowych działań niezbędnych dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, podkreślono w materiale.

"Podczas najbliższej konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej, Ministerstwo Finansów przedstawi kluczowe parametry projektu i cele nowej Strategii rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Projekt strategii zostanie opracowany przez renomowaną międzynarodową firmę doradczą BTA Consulting, na zlecenie Ministerstwa Finansów i Europejskiego Banku Obudowy i Rozwoju. Strategia będzie składać się z trzech zasadniczych części: analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy i funkcjonujące na nim podmioty, rekomendacji działań niezbędnych do przezwyciężenia tych barier oraz strategii z długoterminowymi celami w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Zakończenie prac nad przygotowaniem strategii planowane jest pod koniec tego roku" - czytamy dalej w komunikacie.

Pod koniec lutego Nowak zapowiadał, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Gościem specjalnym konferencji będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podał też organizator.

(ISBnews)