Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej PZU

ISBNews
09.03.2018 15:48
A A A


Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej PZU, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, obradujące dziś po przerwie zarządzonej 27 lutego.

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU, nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU uchwala, co następuje: powołuje się pana Roberta Jastrzębskiego do rady nadzorczej PZU SA" - czytamy w uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, podano także.

Dr hab. Robert Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest zatrudniony od 2001 r.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)