Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie

ISBNews
12.03.2018 15:40
A A A


Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn zawarły z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy nabycia węgla za łącznie ok. 212,5 mln zł netto rocznie, podała Grupa Azoty.

"Przedmiotem zawartych umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u odbiorców w ilościach określonych w indywidualnych umowach, w oparciu o jednolite warunki handlowe dla odbiorców. Szacunkowa łączna wartość umów w skali Grupy Azoty wynosi około 212,5 mln zł netto rocznie" - czytamy w komunikacie.

Umowy zostały zawarte na czas nieoznaczony z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 roku z podziałem na roczne okresy dostaw. W ramach ilości przewidzianych w umowach, strony dopuszczają możliwość realizacji sprzedaży węgla na rzecz i z przeznaczeniem do zużycia u każdego z odbiorców z grupy, podano również.

"Umowy zostały uznane za istotne dla emitenta z uwagi na fakt, że Polska Grupa Górnicza S.A. pozostaje dla Grupy Azoty strategicznym dostawcą węgla do celów energetycznych, a zawarte umowy zabezpieczać będą w istotnej skali zapotrzebowanie na ten surowiec, w szczególności pokryją całkowite zapotrzebowanie w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i do 70% zapotrzebowania w Grupie Azoty S.A. Uzupełnią także do około 15% nie pokrytą innymi umowami część zapotrzebowania Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A." - czytamy dalej.

W osobnym komunikacie ZA Police podały, że przypadająca na nie szacunkowa łączna wartość umowy wynosi około 78,5 mln zł netto rocznie. 

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)