Everest Capital przydzielił obligacje serii L o wartości nom. 50 mln zł

ISBNews
12.03.2018 15:35
A A A


Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Everest Capital przydzielił 3,5 - letnie, obligacje serii L o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, poinformował Dom Maklerski Navigator, który był organizatorem emisji i oferującym.

"Pozyskane środki umożliwiają nam przeprowadzenie przedterminowego wykupu obligacji serii E oraz F w kwocie ok. 23 mln zł oraz dostarczają dodatkowe środki na zwiększenie akcji pożyczkowej. Emisja obligacji serii L zakończyła się redukcją, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów działalnością grupy Everest" - powiedział prezes Everest Capital Andrzej Dworczak, cytowany w komunikacie.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę i będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse, dodano.

"W okresie 3 miesięcy spółka pozyskała 105 mln zł w ramach dwóch największych w historii spółki emisji obligacji. Spółka cieszy się dużym zaufaniem inwestorów wypracowywanym od 2012 roku, kiedy miała miejsce pierwsza emisja obligacji w historii Grupy Everest o wartości 20 mln zł. Od 2012 roku spółka regularnie dokonuje emisji nowych obligacji, co pozwoliło zwiększyć jej zadłużenie z tego tytułu obecnie do około 170 mln zł, nie licząc obligacji serii E oraz F, które zostaną wykupione przedterminowo w dniu 26 marca 2018" - dodał menadżer w Domu Maklerskim Navigator Mateusz Mucha, również cytowany w komunikacie.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst, a termin wykupu przypada na 9 września 2021 r, dodano.

Everest Capital to spółka zależna Everest Finanse, która prowadzi działalność od 2000 r. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

(ISBnews)