ZM Henryk Kania wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 150 mln zł

ISBNews
13.03.2018 09:15
A A A


Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H o wartości do 150 mln zł, poinformowała spółka. 

"Spółka wyemituje do 150 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 150 000 000 zł " - czytamy w komunikacie. 

Obligacje będą zaoferowane poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów. 

Środki z emisji w wysokości do 120 mln zł zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii E i G wyemitowanych przez spółkę oraz obligacji serii C i D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały. Pozostała cześć środków z emisji może zostać wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego emitenta, podano również.

Dzień wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku.

"Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu" - czytamy dalej

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)