Zysk netto Taurona wzrósł r/r do 188 mln zł w IV kw. 2017 r.

ISBNews
14.03.2018 07:45
A A A


Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 227 mln zł wobec 276 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 667 mln zł wobec 876 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 545 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 4 655 mln zł rok wcześniej.

W 2017 r. spółka miała 1381 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 367 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 416 mln zł w porównaniu z 17 646 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6%), Wytwarzanie (o 4%) i Dystrybucja (o 6,5%). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż" - czytamy w komunikacie.

EBITDA grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2% r/ r. Największy udział w strukturze łącznej EBITDA miały segmenty: Dystrybucja (64%) i Sprzedaż (24%).

"Na bardzo rekordowe wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów" - czytamy dalej.

Realizowany w grupie Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 091 mln zł (w latach 2016-2017). Uzyskane oszczędności stanowią 84% łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie, podano także.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 3,5 mld zł w 2017 r.

Wskaźnik długu netto/EBITDA był na poziomie 2,3x według stanu na 31 grudnia 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 854,35 mln zł wobec 166,25 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)