Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

ISBNews
14.03.2018 11:29
A A A


Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oczekuje nieznacznego wzrostu EBITDA  w dystrybucji, spadku w sprzedaży i wytwarzaniu i stabilności z możliwością wzrostu w wydobyciu, podała spółka.

"Na EBITDA segmentu dystrybucji w 2018 r. wpłyną:
- wzrost wartości regulacyjnej aktywów (WRA) o 621 mln zł do kwoty 16,9 mld zł; szacowany wpływ na EBITDA segmentu to +36 mln zł;
- WACC na poziomie 6,015% (wobec 5,633% w 2017 r.); szacowany wpływ na EBITDA +82 mln zł;
- wzrost wolumenu dostarczanej energii;
- kontynuacja programu poprawy efektywności" - podano w prezentacji wynikowej.

W segmencie sprzedaży główne czynniki to:
- nieznaczny spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych;
- rosnąca cena zakupu energii skutkująca spadkiem marży na sprzedaży;
- brak pozytywnego wpływu zdarzenia jednorazowego - rozwiązania rezerwy na projekt w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł.

W segmencie wytwarzania wpływ na EBITDA będą mieć:
- kilkunastoprocentowy wzrost cen węgla r/r,
- wyższe ceny uprawnień do emisji CO2 i niższa alokacja uprawnień bezpłatnych,
- kontynuacja programu poprawy efektywności.

Z kolei główne czynniki dla segmentu wydobycia to:
- wolumen produkcji węgla handlowego zbliżony do osiągniętego w 2017 r.;
- znaczący wzrost kosztów usług obcych, materiałów, maszyn i urządzeń górniczych;

- średnia cena sprzedaży węgla wyższa o ok. 10%;
- kontynuacja programu poprawy efektywności, podano także.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)