Tobiszowski z ME: Zadłużenie PGG wyniosło 5 mld zł na koniec 2017 r.

ISBNews
14.03.2018 16:26
A A A


Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Zadłużenie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynosiło 5 mld zł na koniec 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

"Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) wynosiło 5 mld zł. Na koniec 2017 r. zadłużenie finansowe z tytułu obligacji wyemitowanych celem zapłaty ceny zakupu za aktywa nabyte od Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyniosło 2,25 mld zł" - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Obligacje wyemitowane zostały w sześciu transzach, zróżnicowanych m.in. pod względem charakteru spłaty (jednorazowo/amortyzowane) oraz terminu zapadalności.

"Począwszy od roku 2019 nastąpi ratalny wykup wyemitowanych obligacji w oparciu o ustalony w umowie emisyjnej harmonogram z zastrzeżeniem, że ostateczny termin wykupu ostatniej z transz obligacji przypada w dniu 30 marca 2028 r." - napisał też wiceminister.

Podkreślił, że "sytuacja finansowa PGG jest stabilna". Zgodnie z porozumieniami podpisanymi ze stroną społeczną w 2017 r. zawieszeniu podlegały świadczenia dotyczące wypłaty tzw. czternastki.

W oparciu o pozytywną opinię Zespołu Monitorującego ds. badania przebiegu procesu restrukturyzacji i realizacji Biznesplanu, w ramach Porozumienia z dnia 28 grudnia 2017 r. podjęta została decyzja o przywróceniu 30% nagrody rocznej "14" za 2017 r., z terminem wypłaty tego świadczenia do dnia 15 lutego 2018 r. Mimo wypłaty tego świadczenia spółka w 2017 r. osiągnęła zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż założone w biznesplanie spółki, wskazał też Tobiszowski.

"Spółka na przestrzeni wszystkich kwartałów 2017 r. wypracowała zyski na sprzedaży węgla. Takie same założenia zostały przyjęte na 2018 r., które w połączeniu z planowanymi inwestycjami powinny zbudować podwaliny pod fundament trwałej rentowności PGG" - podsumował wiceminister.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

(ISBnews)