Capex Neuki ma wynieść 85 mln zł w 2018 r.

ISBNews
16.03.2018 09:20
A A A


Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Grupa Neuca planuje w tym roku realizację planów inwestycyjnych w wysokości 85 mln zł, poinformowała spółka. Uruchomienie nowoczesnego centrum magazynowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy biurowca, w którym będzie mieściła się centrala grupy ma kosztować ok. 50 mln zł w br., dodano.

"Główna planowana inwestycja to dokończenie budowy i uruchomienie nowoczesnego centrum magazynowego oraz przygotowania do rozpoczęcia budowy biurowca, w którym będzie mieściła się centrala grupy. Wydatki na ten cel szacowane są na poziomie 50 mln zł w 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe inwestycje to m.in.: wymiana na nowe wycofanych z eksploatacji samochodów floty, dostosowanie magazynów do zasad dobrych praktyk dystrybucyjnych, wprowadzenie zmian modernizacyjnych i usprawniających w istniejących magazynach (oświetlenie w technologii LED, systemy przeciwpożarowe, modernizacja dachu), modernizacja budynków przychodni. Ponadto wdrożenie nowych systemów informatycznych, systemów związanych z transportem i relacjami z klientem, nowy system sprzedażowy oraz aktualizacja systemu call center, podano także.

"W 2018 roku Grupa Neuca zamierza w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję lidera na rynku hurtu farmaceutycznego, skupiając się na rozwoju organicznym i akwizycjach" - czytamy także w komunikacie.

Grupa Neuca w 2018 roku będzie nadal wspierać niezależne apteki na każdym polu aktywności, dodano.

"Uzyskaliśmy rekordowe udziały w segmencie aptek niezależnych, przekraczając 32%. Natomiast satysfakcja klienta mierzona wskaźnikiem NPS osiągnęła na koniec roku najwyższe wyniki w historii" - czytamy w liście prezesa Piotra Sucharskiego do akcjonariuszy.

Równolegle grupa Neuca rozwijać będzie działalność na rynku ochrony zdrowia zorientowaną na pacjenta, podano także.

"Spółki wchodzące w skład Grupy Neuca na koniec 2017 roku tworzyły sieć 63 przychodni w 7 województwach. W 2018 roku grupa Neuca nie będzie tak dynamicznie jak dotychczas poszukiwać nowych podmiotów, które mogłyby zwiększyć sieć przychodni. Spółka jednakże cały czas jest otwarta na nadarzające się okazje rynkowe, czego potwierdzeniem jest zakup w lutym 2018 roku 100% udziałów w spółce Twoje Centrum Medyczne. Rok 2018 to skupienie się nad konsolidacją marki i poprawą jakości świadczonych usług" - czytamy w raporcie.

Grupa Neuca w III kwartale 2018 roku planuje otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego w Toruniu o pow. ponad 16 tys. m2. W centrum dystrybucyjnym zatrudnienie znajdzie docelowo około 400 osób i  będzie to jeden z  najnowocześniejszych tego typu obiektów w  branży. W  I połowie 2018 r. Grupa Neuca planuje także uruchomić nowy magazyn w Pabianicach o powierzchni ponad 7,7 tys. m2, a  w celu zwiększenia potencjału na rynku dolnośląskim zostanie zwiększona powierzchnia hurtowni we Wrocławiu o  2,3 tys. m2, podano także.

"Nowoczesne i sprawne magazyny to jeden z fundamentów efektywnego działania grupy Neuca na rynku hurtu aptecznego. Obecnie spółka posiada 15 magazynów, w tym 5 centralnych, z których 4 są zautomatyzowane" - podsumowano.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%. 

(ISBnews)