Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy

ISBNews
16.03.2018 10:13
A A A


Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy - powyżej odnotowanych w ub.r. 31%, ale poniżej 50%, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Prezes poinformował, że zarząd nie podjął jeszcze decyzji w kwestii rekomendowanej dywidendy za 2017 r., ale podkreślił, że zarząd uważa wypłacanie dywidendy za jeden ze swoich głównych obowiązków.

"Wydaje mi się, że jeszcze pewien potencjał wzrostu tutaj widzę. Na pewno 50% to jest zdecydowanie za dużo, ale myślę, że jeszcze możemy to 30% poprawić" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

Udział zagranicy w wyniku netto przypisanym jednostce dominującej wyniósł w 2017 roku 31,1% wobec 8,6% w 2016 roku, podała spółka w prezentacji wynikowej.

"Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, natomiast zawsze powtarzam, że my jako zarząd rozumiemy swoje obowiązki wobec akcjonariuszy w sposób taki, że naszym głównym zadaniem jest budowa wartości, zysku i wypłata dywidendy i to się nie zmieniło" - powiedział też prezes, zapytany o perspektywy podziału zysku za 2017 rok.

Getin Holding odnotował 183,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 253,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Idea Bank Polska wypracowała roczny zysk netto, z uwzględnieniem transakcji jednorazowych, na poziomie 230,8 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank Polska osiągnęła 9,6 mld zł i była wyższa o 18,5% r/r. Rekordowe wzrosty (+29% r/r) osiągnęła roczna sprzedaż faktoringu oraz leasingu. Bank odnotował znaczący wzrost rachunków firmowych, jak również zakładanych przez osoby fizyczne. Popularnością cieszyły się także usługi księgowe, których wartość wzrosła o 17% w ujęciu rocznym" - czytamy w komunikacie.

"Miniony rok był udany także dla biznesu rosyjskiego Grupy Getin Holding. Powrót Carcade do grona liderów rynku leasingu na terenie Federacji Rosyjskiej w segmencie samochodów do 3,5 tony był możliwy dzięki blisko 91% wzrostowi sprzedaży w ujęciu rok do roku. Zysk netto Grupy Getin Holding z działalności w Rosji wyniósł w 2017 roku 10,7 mln zł. Carcade odnotowała również spadek kosztów działania liczonych w walucie lokalnej. Realizowana aktualnie strategia Carcade spotkała się z uznaniem rynku, czego efektem było wyemitowanie w 2017 roku obligacji o łącznej wartości 2,5 mld RUB" - czytamy dalej.

Rok 2017 był okresem znaczącej poprawy przychodów grupy także z działalności na Białorusi. W ujęciu rocznym zysk Grupy Idea Bank Białoruś wzrósł o 60,7% do poziomu 25,1 mln zł, podano także.

"Jest to efektem m.in. znaczącego wzrostu sprzedaży (+99% r/r w BYN) zarówno w obszarze kredytów detalicznych (+115%), jak i firmowych (+70%). Przekłada się to na stały wzrost salda kredytowego, które w ujęciu rocznym zwiększyło się o 44,5% (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych" - napisano też w materiale.

Ostatnie kwartały to udany okres dla Idea Banku Ukraina. Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych, podał też Getin Holding.

"W minionym roku Grupa Getin Holding odnotowała na Ukrainie wzrost przychodów operacyjnych w lokalnej walucie o 43,2% w stosunku do 2016 roku. Portfel kredytowy na koniec grudnia ubr. wynosił 2,9 mld UAH i był większy o 20,2% w ujęciu rocznym. Zysk Grupy Getin Holding na Ukrainie wyniósł w 2017 roku 10,5 mln zł w porównaniu do straty w kwocie -4,3 mln zł za 2016 rok. W czwartym kwartale 2017 roku Idea Bank Ukraina wdrożył we współpracy z Getin Noble Bankiem ofertę dedykowaną obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP" - czytamy dalej.

Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 10,7 mln zł. Wzrost rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia, jak i Idea Leasing Rumunia.

"W minionym roku Grupa wykorzystywała dobrą sytuację ekonomiczną w kraju, co przełożyło się na znaczące wzrosty kluczowych wskaźników biznesowych. Wartość sprzedaży wzrosła o 7,7% w skali roku i osiągnęła poziom ponad 1 mld RON. Idea Bank Rumunia odnotował także istotny wzrost liczby klientów korzystających z jego usług (+21%) oraz liczby rachunków bieżących (+13%), w porównaniu do 2016 roku" - wskazano także w komunikacie.

Na koniec grudnia suma bilansowa Grupy Getin Holding wyniosła 28,2 mld zł i była wyższa o 9,2% w ujęciu rocznym. Grupa osiągnęła również wzrost salda kredytów i leasingu o 11,6% do 18,6 mld zł oraz salda depozytów do 19,7 mld PLN (+14,4% r/r). Grupa Getin Holding odnotowała także wzrost efektywności. Na koniec grudnia wskaźnik C/I wyniósł 51,9% (-0,8 pkt proc. r/r), podano także.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarzadzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)