Erbud ma umowę na budynek dla UM w Gdańsku za 152,46 mln zł netto

ISBNews
16.03.2018 16:02
A A A


Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo Budynku A wchodzącego w skład Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy ul. Smoluchowskiego/Dębinki w Gdańsku, podał Erbud. Wartość kontraktu to 152,46 mln zł netto.

Zamówienie obejmuje też budowę łącznika naziemnego do Centrum Medycyny Inwazyjnej, infrastrukturę techniczną, sieci, przyłącza, zagospodarowanie terenu, roboty rozbiórkowe i dostawę sprzętu medycznego wymagającego stałych połączeń, czytamy w komunikacie.

Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od otrzymania przez wykonawcę od zamawiającego zawiadomienia o gotowości do przekazania placu budowy, przy czym zamawiający zawiadomi wykonawcę o gotowości do przekazania placu budowy w IV kwartale 2018 r. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy. Całkowite zakończenie realizacji w terminie 25 miesięcy od daty przekazania placu budowy, podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)