Zysk netto Dino Polska wzrósł r/r do 213,6 mln zł w 2017 r.

ISBNews
19.03.2018 08:23
A A A


Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 213,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 151,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"2017 rok był kolejny okresem realizacji ambitnych planów i dynamicznego rozwoju działalności grupy kapitałowej Dino Polska. Sieć marketów Dino powiększyła się o 147 nowych sklepów i na koniec 2017 r. liczyła 775 placówek. Łączna powierzchnia sali sprzedaży 31 grudnia 2017 r. osiągnęła poziom 295,2 tys. m2 i była o 23,8% większa niż rok wcześniej" - napisał prezes Szymon Piduch w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 303,24 mln zł wobec 215,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 515,93 mln zł w 2017 r. wobec 3 369,52 mln zł rok wcześniej.

"Geograficznej ekspansji naszych marketów towarzyszy wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach (like-for-like), który w 2017 r. wyniósł 16,2%. Było to wynikiem konsekwentnej pracy nad asortymentem produktów, które oferujemy naszym klientom. Monitorujemy ich preferencje i dostosowujemy naszą ofertę, poświęcając dużo uwagi produktom świeżym oraz markowym. Częściowo za wzrost sprzedaży like-for-like odpowiada także proces dojrzewania naszej sieci i rosnąca rozpoznawalności marki Dino. W ostatnich trzech latach zwiększyliśmy liczbę marketów o 365, co stanowiło 47% wszystkich placówek handlowych Dino na koniec 2017 r. Znaczący wzrost sprzedaży like-for-like w połączeniu z rozwojem sieci Dino skutkował wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 34% do 4,5 mld zł w 2017 r. z 3,4 mld zł w 2016 r. Rosnące korzyści skali i dźwigni operacyjnej pozwoliły na dalszą poprawę rentowności prowadzonego biznesu. Wynik EBITDA zwiększył się w 2017 r. o 39% do 401 mln zł" - napisał także prezes.

Łączna wartość inwestycji, które Dino zrealizowało w 2017 r. wyniosła 457 mln zł i była o 20% większa niż rok wcześniej. Dzięki temu stworzyło blisko 2,5 tys. nowych miejsc pracy i na koniec roku zatrudniało w grupie 13,1 tys. osób. Główne obszary inwestycji, oprócz rozwoju sieci marketów Dino, obejmowały w szczególności rozbudowę centrów dystrybucyjnych oraz zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu mięsnego Agro-Rydzyna.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 92,5 mln zł wobec 279,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)