ZCh Police zdecydowały o odpisie na 37,18 mln zł na aktywa AFRIG

ISBNews
19.03.2018 08:52
A A A


Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group (AFRIG) zdecydowały o utworzeniu odpisu na dzień 31 grudnia 2017 r., na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG, w wysokości 5 854,9 mln XOF, co odpowiada kwocie 37,18 mln zł, podała spółka.

"Odpis zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta za rok 2017" - czytamy w komunikacie.

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do dnia 17 marca 2018 roku z uwagi na deklarację kontynuacji przez DGG Eco starań co do wypełnienia w tym dodatkowym terminie warunków finalizacji ww. porozumienia, wyjaśnia spółka.

W osobnym komunikacie Police podały, że wobec nieuiszczenia przez DGG Eco pierwszej transzy zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group i niezapewniania gwarancji bankowej zabezpieczającej zwrot reszty ich ceny, nie doszło w deklarowanym, dodatkowym terminie do finalizacji warunkowego porozumienia.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)