Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
19.03.2018 18:15
A A A


Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała ze składu zarządu prezesa Marcina Jastrzębskiego, poinformowała spółka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Mateuszowi Bonca, dodano.

Akcje Novaturas zadebiutują równolegle na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w środę, 21 marca br., poinformowała spółka. 

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa od 21 marca, podała spółka.

Grzegorz Kowalik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Ferrum ds. finansowych i restrukturyzacji, podała spółka.

Rada nadzorcza Lokum Deweloper powołała z dniem 1 kwietnia 2018 r. zarząd spółki na kolejną 3-letnią kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka.

Bank mBanku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 20% zysku za 2017 r., poinformował bank.

Rada nadzorcza Kruka podjęła uchwały o powołaniu zarządu spółki z Piotrem Krupą jako prezesem na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, podała spółka.

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzenie spełnianie kryteriów do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2017 r., poinformował bank.

e-Xim IT z branży wdrożeniowej planuje zadebiutować na rynku NewConnect w II połowie roku, poinformowała spółka. 

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje wypłatę 0,52 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, poinformowała spółka.

Celon Pharma złożyła wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań, tj. fazy klinicznej nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, poinformowała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Ostrawa na sprzedaż węgla koksowego w latach 2018-2020 z możliwością przedłużenia, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy w trzyletnim okresie obowiązywania to 4,5 mld zł.

Bank Zachodni WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. Jednocześnie KNF nie zgłosił zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016, dodano.

ZUE podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań pn. "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość umowy wynosi 330 mln zł netto (406 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to 42 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Dino Polska zamierza wyemitować w tym roku kolejne obligacje w ramach programu o wartości do 500 mln zł, jednak dopiero pod koniec roku, kiedy to zamierza zastanowić się nad wartością emisji, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

MOL i jego partner joint-venture JSR Corporation zainaugurowały działalność fabryki kauczuku S-SBR w Tiszaújváros na Węgrzech, podał MOL. Nowy zakład dostarczy rocznie 60 tys. ton kauczuku i stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy.

Dino Polska ocenia, że w tym roku utrzyma tempo wzrostu liczby nowo otwartych sklepów, które w ostatnich latach wynosiło ok. 20 lokali rocznie, poinformowali członkowie zarządu. W sumie w 2017 r. liczba sklepów w sieci wzrosła o 147 lokali. 

Dino Polska oczekuje, że w bieżącym roku sprzedaż w ujęciu istniejących sklepów (like-for-like, LFL) utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu, a marża EBITDA ponownie poprawi się - o 0,2-0,3 pkt proc. r/r, poinformowali członkowie zarządu.

EuroRating nadał spółce CD Projekt niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Cognor chce w tym roku powtórzyć dobre wyniki, które spółka wypracowała w 2017 r., poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

GetBack otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners dotyczące objęcia akcji nowej emisji, w którym zadeklarował objęcie nowych walorów w liczbie proporcjonalnej do aktualnego zaangażowania Abris w GetBack, poinformowała spółka.

Cognor spodziewa się, że zamknie proces renegocjacji finansowania w najbliższych tygodniach, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka nie zakłada potrzeby przeprowadzenia dodatkowej emisji akcji.

ABC Data stawia na ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Rumunii, poinformował ISBnews.tv wiceprezes Andrzej Kuźniak.

Sieć handlowa Piotr i Paweł sfinalizowała porozumienie, na mocy którego Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski zwiększają zakres finansowania, SGB Bank potwierdza stabilność limitów finansowych, a fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners zobowiązały się do podwyższenia kapitału sieci, poinformowała sieć oraz grupa Capital Partners.

Cognor zakłada, że nakłady inwestycyjne w 2018 r. będą zbliżone do ubiegłorocznych, które wyniosły 26,3 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. 

Inpro wprowadziło do sprzedaży 72 mieszkania w ramach inwestycji Kwartał Uniwersytecki 3 w Gdańsku Przymorzu, poinformowała spółka. Jest ona kontynuacją cieszących się projektów Kwartał Uniwersytecki oraz Kwartał Uniwersytecki 2.

Mercator Medical odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tanne, spółka zależna Fabryk Mebli Forte, otrzymała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Suwałki pozwolenie na użytkowanie fabryki płyt wiórowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, poinformowała spółka. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało porozumienie o partnerstwie strategicznym z Mari Petroleum Company Limited (MPCL) - drugim co do wielkości producentem gazu w Pakistanie, podała spółka. Dokument zakłada współpracę w obszarze upstream na rynku pakistańskim i poza jego granicami.

Robyg postanowił wyemitować obligacje serii PA do łącznej maksymalnej kwoty 300 mln zł w terminie do 29 marca, podała spółka.

Zarząd Cognoru rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,1 zł na akcję, poinformowała w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 22 marca br. 

Cognor odnotował 47,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 12 mln zł i były niższe o 13% r/r.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 5 459 mln zł, podał zarząd.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police ujawniły z opóźnieniem, że w związku z procesem sporządzania i badania sprawozdań finansowych oraz brakiem finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group (AFRIG) zdecydowały o utworzeniu odpisu na dzień 31 grudnia 2017 r., na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych dotyczących AFRIG, w wysokości 5 854,9 mln XOF, co odpowiada kwocie 37,18 mln zł, podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 466,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank.

Po publikacji wyników za ub.r. Talanx podtrzymał prognozę wypracowania ok. 850 mln euro zysku netto w tym roku, podał ubezpieczyciel. Spółka podtrzymała też plan przeznaczenia 35-45% zysku za br. na dywidendę.

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., poinformował bank.

Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują zwiększenie wypłaty dywidendy o 0,05 euro r/r do 1,4 euro z zysku za 2017 r., podała spółka.

Dino Polska zamierza zrealizować 650 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r. wobec 457 mln zł w ub.r., poinformował prezes Szymon Piduch.

Talanx odnotował 672 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 903 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dino Polska odnotowało 213,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 151,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 113,32 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 85,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako miało 1 782,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (o 92,7 mln zł mniej r/r), 150 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (o 25,7 mln zł więcej r/r) i 3,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (o 7,7 mln zł mniej r/r) w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku netto za 2017 r., podał bank. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za ten okres.

(ISBnews)