PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

ISBNews
20.03.2018 15:58
A A A


Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Europa Środkowa i Wschodnia w pasie od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego jest momencie kształtowania się nowego obszaru na gospodarczej mapie świata, w którym bardzo ważnym graczem jest Polska, poinformował dyrektor generalny PayPal w regionie Marcin Glogowski. Motorem napędowym tego obszaru są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz e-commerce.

"Obserwujemy fascynujący moment kształtowania się nowego obszaru na gospodarczej mapie świata, w którym bardzo ważnym graczem jest Polska. Znakiem rozpoznawczym krajów tego regionu jest szybkie przyswajanie nowych technologii i wzrost znaczenia biznesu opartego na innowacjach, a także rozwój lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mieszkańców wyróżnia wysoki poziom wykształcenia, duch przedsiębiorczości i wiara w ciężką pracę. Prowadzi to do zmiany charakteru gospodarki państw badanego obszaru - z analogowej na cyfrową. Firmy zaczynające działać online szybko skalują swój biznes, dzięki czemu mogą w krótkim czasie znacząco zwiększyć swoje przychody i zyski. Jak wynika z raportu, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla rozwoju regionu - to one stanowią jego prawdziwą siłą napędową" - powiedział Glogowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Przygotowany przez PayPal  i Deloitte raport "Nowe Tygrysy Europy" podkreśla, że kraje regionu mimo różnych doświadczeń historycznych i ekonomicznych łączą zaskakująco podobne fundamenty trwającej w nich cyfrowej rewolucji. W ostatnich latach leżący od Bałtyku po basen Morza Śródziemnego region umocnił się ekonomicznie i na tle innych krajów wyróżnia go dynamiczny rozwój. Za jego sukcesem stoi między innymi prężnie działający sektor MŚP oraz dynamicznie rozwijający się e-handel.

Autorzy badania przeanalizowali 13 krajów - obok Polski są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Raport pokazuje, w jaki sposób rozwijają się rynki położone między krajami zachodnioeuropejskimi i Rosją - dzięki pozytywnym zmianom w infrastrukturze, wysoko wykwalifikowanej kadrze, wykorzystaniu nowych technologii, rozwojowi sektora MŚP oraz handlowi online.

Lokalne firmy coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne, generując z eksportu aż 56% PKB - o 14 pkt. proc. więcej niż w innych krajach Unii. Rosnąca siła gospodarcza regionu to zasługa przede wszystkim kwitnącej w nim przedsiębiorczości. Już co czwarta mała lub średnia firma zarejestrowana w UE (5,2 mln na 22 mln łącznie) pochodzi właśnie z tego obszaru. Istotny jest również wzrost produktywności pracowników - o 9% wyższy niż w 2007 roku (ponad 40% szybszy wzrost niż w bardziej rozwiniętych krajach Europy).

W Polsce, w 2016 roku zarejestrowanych było 1,6 mln MŚP (z czego 69 tys. miało więcej niż 10 pracowników). W sumie w małych i średnich firmach pracuje 68,3% wszystkich zatrudnionych - co plasuje nasz kraj na równi ze średnią zarówno całego regionu (68,6%), jak i krajów Europy Zachodniej (68,9%).

Fundamenty sukcesu jakie wskazuje Deloitte to inwestycje oraz zastrzyk finansowy z funduszy unijnych, wysoka konkurencyjność pracowników i ich równie wysokie kwalifikacje, eksport i e-commerce.

"Eksport może być swoistym wyznacznikiem dobrze funkcjonującej gospodarki i jej rozwoju. Dzięki internetowi ograniczenia geograficzne już nie są problemem dla lokalnych przedsiębiorstw. W naszym raporcie dokładnie przeanalizowaliśmy wiele firm z Europy Środkowo-Wschodniej i każda z nich miała podobny cel: globalną ekspansję" - podkreśliła lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte Julia Patorska.

Zmiana specyfiki gospodarki to efekt m. in. rozwój u infrastruktury cyfrowej (w 2017 ponad 80% gospodarstw domowych w badanych krajach miało dostęp do internetu - w porównaniu do 50% w 2008 roku). Na przestrzeni ostatnich 11 lat udział przychodów z e-commerce w obrotach firm wzrósł trzykrotnie (o 200%), a odsetek przedsiębiorstw przyjmujących zamówienia online wzrósł w tym okresie o 81%. Także liczba konsumentów kupujących przez Internet w ciągu dekady wzrosła dwukrotnie(40% w innych krajach Unii) i obecnie już jeden na czterech klientów kupujących online w Europie mieszka w jednym z analizowanych krajów.

Państwa regionu wykorzystują także szansę, którą daje Wspólny Rynek ułatwiający obrót towarów, kapitału i usług. Prawie połowa (49%) ich eksportu jest wytwarzana przez małe i średnie firmy (o 4% więcej niż w Europie Zachodniej). W Polsce wśród 115,8 tys. eksporterów ponad 98% to małe i średnie przedsiębiorstwa.

Stabilny wzrost w ostatnich latach, rozkwitająca infrastruktura i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki opartej na Internecie tworzą podstawę pod dalszy wzrost gospodarczy państw regionu.

"Naturalnym kierunkiem rozwoju rynków badanych krajów jest kontynuacja inwestycji w innowacyjne branże, dalsza cyfryzacja gospodarki i rozwój sektora e-commerce, a także postawienie na sprzedaż usług i towarów na rynkach międzynarodowych. Nie do przecenienia jest tu rola małych i średnich firm - dlatego też mocno kibicujemy ich ekspansji, a także wspieramy ją dostarczając narzędzia umożliwiające płatności zarówno lokalne, jak i globalne" - podsumował dyrektor PayPal.

Deloitte przeprowadził kompleksową analizę kluczowych obszarów wpływających na rozwój sektora MŚP, szczególnie napędzanego przez e-commerce. Analizie zostały poddane wybrane wskaźniki dla krajów członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Analiza, w tym ocena dojrzałości rynku, została oparta na danych z następujących źródeł: Deloitte Global R&D Survey, Eurostat (baza danych oparta na raportach z krajowych biur statystycznych), Global Innovation Index, OECD, Statista, World Bank (Doing Business report), World Economic Forum. Ramy czasowe wskaźników (w zależności od danych) to 2006-2017 r.


PayPal to globalny system usług finansowych i operator otwartej platformy płatności cyfrowych z 227 mln aktywnych użytkowników kont.

(ISBnews)