Tauron liczy na 191 mln zł oszczędności do 2026 r. dzięki reorganizacji usług

ISBNews
22.03.2018 15:34
A A A


Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że realizacja programu reorganizacji obszaru usług serwisowych przyniesie pozytywny efekt finansowy w wysokości 191 mln zł do 2026 r., podała spółka.

"Największe korzyści reorganizacja przyniesie w obszarach wytwarzania energii i ciepła. Celem finansowym programu jest uzyskanie 191 milionów złotych pozytywnego efektu finansowego do 2026 roku. Będzie to możliwe dzięki podjętym w spółkach inicjatywom poprawiającym efektywność zadań serwisowo-remontowych i eksploatacyjnych w głównych aktywach wytwórczych Grupy Tauron oraz dzięki rozszerzeniu świadczonych usług serwisowych na rynek zewnętrzny" ? czytamy w komunikacie.

Spółka odnotowała już pierwsze rezultaty realizowanego programu, realizowanego od 2016 r. zarówno poprzez zmiany kapitałowe, strukturalne i organizacyjne w poszczególnych spółkach Grupy, jak i wdrożenia nowych standardów i parametrów oraz zakresów obsługi serwisowo-remontowej, m.in. zawarte tzw. umowy SLA (Service Level Agreement, umowa dotycząca poziomu świadczenia usług).

"Celem przeprowadzonej reorganizacji obszaru serwisowego była poprawa efektywności i jakości świadczonych usług, wzmocnienie i pozyskanie nowych kompetencji specjalistycznych oraz zatrzymanie środków finansowych w Grupie Tauron. Program przyniósł już pierwsze rezultaty finansowe - w ciągu dwóch lat uzyskaliśmy 19 mln zł korzyści, a udział Tauron Serwis w budżetach remontowych w obszarach wytwarzania i ciepła Grupy Tauron sięga już 50%" ? powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.

Dla potrzeb realizacji usług serwisowych na rzecz Tauron Ciepło i Tauron Wytwarzanie utworzona została spółka Tauron Serwis, która przejęła obowiązki związane z remontami i usuwaniem awarii, znacznie rozszerzając zakres swoich kompetencji specjalistycznych.

"Przeformułowano model funkcjonowania i rolę Tauron Serwis w Grupie Tauron. Przed reorganizacją, spółka serwisowa przeznaczona była do sprzedaży. W przypadku gdybyśmy sfinalizowali transakcję, spółki grupy zmuszone byłyby do zakupu usług na rynku zewnętrznym. Obecnie, funkcjonowanie w Grupie Tauron wyspecjalizowanego podmiotu umożliwia efektywne zarządzanie usługami serwisowymi i remontowymi w spółkach grupy. Ponadto, rozszerzenie usług serwisowych na rynek zewnętrzny pozwala budować markę Grupy Tauron w nowych obszarach biznesowych ? dodał wiceprezes.

Efektem reorganizacji jest m. in. skrócenie czasu usuwania awarii w jednostkach wytwórczych oraz czasu przerw w dostawach ciepła dla klientów, a także przejęcie zadań wcześniej zlecanych podmiotom zewnętrznym, podkreślono także w komunikacie.

Z kolei w obszarze wydobycie Grupy Tauron przeprowadzono reorganizację i poszerzono zakres działalności Spółki Usług Górniczych (SUG). Dzięki rozwojowi kompetencji specjalistycznych w obszarze serwisu ? usługi szybowe, utrzymanie systemów odwodniania, klejenie taśm przenośników, obsługa maszyn i urządzeń górniczych ? SUG sukcesywnie przejmuje zadania wykonywane wcześniej przez podmioty zewnętrzne. Spółka jest także obecna na wysokospecjalistycznym rynku usług w branży górniczej.

"Podobne procesy reorganizacyjne zostały przeprowadzone w obszarze OZE. W tym przypadku spółka Tauron Ekoserwis rozwija specjalistyczne kompetencje w obsłudze aktywów wytwórczych oraz serwisie turbin nowej generacji, systemu pomiarowego ASTKZ, zabezpieczeń turbozespołów AKPiA" ? czytamy dalej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)