Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu

ISBNews
23.03.2018 17:08
A A A


Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zmieniających, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce.

"Konstytucja Biznesu będzie drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Według wiceministra przedsiębiorczości i technologii Mariusza Haładyja szczególnie ważne są zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawodawstwie, czyli "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", domniemanie uczciwości przedsiębiorcy czy klauzula pewności prawa.

"Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są:
- Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
- Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej" - czytamy dalej. .

Po podpisaniu Konstytucji Biznesu przez Prezydenta zostanie ona opublikowania w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia.

(ISBnews)