Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

ISBNews
27.03.2018 07:33
A A A


Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie -18,1 mln zł, podała spółka. Wpływ zdarzenia na jednostkowy wynik netto to -18,1 mln zł.

"W następstwie przeprowadzenie testów na utratę wartości w spółce zależnej Grupa Azoty Siarkopol oraz analizy ilości złóż siarki możliwej do wydobycia został przeprowadzony test na utratę wartości powyższych aktywów. W efekcie powyższych prac zarząd emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta:

- odpis na wartość aktywów Segmentu Wydobywczego w kwocie -9,7 mln zł, którego skorygowany wpływ o odroczony podatek na skonsolidowany wynik roku 2017 wyniesie łącznie -7,9 mln zł.

- odpis na wartość aktywów w postaci złoża siarki, jako korekty wyniku lat ubiegłych, w łącznej kwocie -30,4 mln zł. Po uwzględnieniu efektu odroczonego podatku wpływ na wynik lat ubiegłych wyniesie 24,6 mln zł. Rozpoznane złoża na dzień nabycia spółki Grupa Azoty Siarkopol są aktywami prezentowanymi w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta" - czytamy dalej.

Sprawozdania finansowe emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)