Zysk netto Larq wzrósł r/r do 33,19 mln zł w 2017 r.,

ISBNews
27.03.2018 08:48
A A A


Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Larq odnotował 33,19 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 32,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,82 mln zł wobec 31,78 mln zł zysku rok wcześniej. 

Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniósł w ub.r. 50,44 mln zł wobec 34,13 mln zł rok wcześniej, podano też w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,98 mln zł w 2017 r. wobec 5,2 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejszymi, z naszej perspektywy, wydarzeniami roku 2017 było korzystne upublicznienie Nextbike Polska i Brand24 oraz wejście do akcjonariatu Larq Nationale Nederlanden OFE. W maju ubiegłego roku do akcjonariatu Larq, z pakietem przekraczającym próg 5%, dołączył Nationale Nederlanden OFE ? jeden z największych i najbardziej renomowanych inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku kapitałowym. W sierpniu ubiegłego roku miał miejsce debiut Nextbike Polska na rynku NewConnect" - napisał prezes Larq Krzysztof Przybyłowski w liście dołączonego raportu rocznego.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

(ISBnews)