ARP zainwestuje 25 mln zł w budowę hali na Wośnikach w Radomiu

ISBNews
27.03.2018 14:58
A A A


Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Na terenie działki na Wośnikach, należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w podstrefie Radom, (TSSE Euro-Park Wisłosan) powstanie hala o powierzchni ponad 11 tys. m2 z zapleczem socjalno-administracyjnym, kosztem blisko 25 mln zł, podała Agencja. Zgodnie z zawartymi umowami prace nad obiektem zakończą się w połowie 2019 roku.

"Hala powstanie przy ulicy Kieleckiej w Radomiu, będzie miała 10 m wysokości, a jej powierzchnia wyniesie 11,2 tys. m2. Plany zakładają utworzenie trzech niezależnych segmentów z oddzielnymi instalacjami sanitarnymi i biurowymi. Dzięki takiemu podziałowi możliwe będzie samodzielne zagospodarowanie każdej z wydzielonych części, co pozwoli optymalnie wykorzystać przestrzeń i dostosować ją do zróżnicowanych oczekiwań przedsiębiorców (największy segment pomieści 100 pracowników, dwa pozostałe po 50). Do dyspozycji wynajmujących będzie także parking na 250 miejsc. Wartość inwestycji to niemal 25 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Klimat dla inwestycji w Polsce jest bardzo sprzyjający i chcemy go jak najlepiej wykorzystać. Dlatego chętnie angażujemy się we wsparcie regionów. Udostępniając przedsiębiorcom tereny w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych, czy udzielając finansowania, wspieramy nie tylko konkretne firmy, ale także konkurencyjność gospodarki. W Radomiu poszliśmy o krok dalej. Dostrzegliśmy niewykorzystany potencjał miasta i szczególne potrzeby przedsiębiorców, wynikające z braku odpowiedniej zabudowy pod inwestycje. Rozwiązaniem tego problemu jest hala na Wośnikach. Jestem przekonany, że ta inwestycja pomoże miastu rozwinąć skrzydła i spożytkować jego ogromne możliwości" - powiedział prezes ARP Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Realizacja planu przyjętego przez ARP odbywa się w systemie "projektuj i wybuduj". Wykonawcą projektu i robót budowlanych jest spółka Rosa-Bud we współpracy z firmą Polinvest. Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych technologii budowlanych, zmniejszających koszty utrzymania i eksploatacji obiektu.

"Sprawdzaliśmy, czego potrzebują inwestorzy w Radomiu. Wnioski z przeprowadzonych badań były jednoznaczne: miasto cierpi na brak przestrzeni gruntów i nowoczesnych obiektów produkcyjnych. Okazuje się także, że nie tylko preferencje podatkowe, ale często właśnie dostępność gotowych obiektów przemysłowych, spełniających współczesne standardy i oczekiwania,  jest czynnikiem przesądzającym o inwestycji. Rozwój średnich miast, takich jak Radom zależy od tego, co mają do zaoferowania młodym ludziom oraz czy przekona ich to do pozostania i związania się z miastem. Wymagające wysokich kwalifikacji miejsca pracy w wysokiej jakości halach i biurach, które powstaną dzięki inwestycjom, są na pewno dobrym argumentem" - podkreślił wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski, także cytowany w komunikacie.

Celem projektu ARP dla Radomia jest, zgodnie z zapowiedziami, wykorzystanie ekonomicznego potencjału regionu i stworzenie inwestorom dobrych warunków rozwoju dzięki dostępowi do uzbrojonych terenów i obiektów produkcyjnych. Rejon inwestycyjny podstrefy Radom cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, niemal 3/4 ze 128 ha jest już zagospodarowane, do dyspozycji inwestorów jest jeszcze 34 ha, podała Agencja.

Na terenie podstrefy Radom wchodzącej w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan działa obecnie ponad 40 przedsiębiorców, którzy zapewniają miejsca pracy dla ok. 4,5 tys. osób. Do tej pory zainwestowali oni niemal 800 mln zł. W ubiegłym roku ARP pozyskała do podstrefy 4 inwestorów, którzy zainwestują kolejne 104 mln zł. Do największych przedsiębiorstw działających w ramach podstrefy należą: Zbyszko Company S.A., Toho Poland Sp. z o.o., Techmatik S.A., Trend Glass Sp. z o.o. oraz Fabryka Broni ?Łucznik". 

"Rok 2018 specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP S.A.: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan rozpoczęły z bardzo dobrym wynikiem. Wydano już ponad 20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, które przełożą się na 375 mln nakładów inwestycyjnych oraz ponad 500 nowych miejsc pracy. Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 800 zezwoleń na działalność gospodarczą, z ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach" - podsumowała Agencja.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji.

(ISBnews)