Tauron ma umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

ISBNews
28.03.2018 09:31
A A A


Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, poinformowała spółka. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł.

Dokumentacja transakcyjna obejmuje umowę inwestycyjną oraz umowę wspólników wraz z załącznikami, w tym projektami wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej i wieloletniej umowy sprzedaży węgla, które mają zostać zawarte przez Tauron Polska Energia i spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT).

"Cieszę się, że realizowane są nowe inwestycje w energetyce. Dzięki nim sektor energetyczny będzie gotowy na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach. Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie to kluczowa inwestycja. Nowy blok będzie wytwarzać rocznie  do 6,5 TWh energii elektrycznej, a to prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

Stronami umowy inwestycyjnej i umowy wspólników są Tauron Polska Energia, Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR.

"Umowy z funduszami inwestycyjnymi to kolejna z szeregu podjętych przez nas inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla dalszego rozwoju grupy i prowadzonych przez nas inwestycji. Budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie jest obecnie największym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach programu inwestycyjnego grupy. Angażujemy nasze środki w nowe moce wytwórcze, dbając jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, które umożliwia utrzymanie wskaźników zadłużenia na bezpiecznym poziomie, dzięki czemu grupa zachowuje stabilność finansową" - podkreślił prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, także cytowany w komunikacie. 

Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT będącej obecnie jednoosobową spółką Tauron Polska Energia, która realizuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, podano również.

"Zaangażowanie finansowe w budowę bloku w Jaworznie doskonale wpisuje się w politykę inwestycyjną zarządzanych przez nas funduszy infrastrukturalnych i strategię PFR, której głównym celem jest wspieranie procesów tworzenia aktywów kluczowych dla polskiej gospodarki. Nowe źródła wytwórcze, takie jak blok w Jaworznie, gwarantują bezpieczeństwo energetyczne Polski w horyzoncie kolejnych kilkudziesięciu lat" - powiedział prezes PFR Paweł Borys.

Udział funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział Tauron Polska Energia co najmniej 50% + 1 udział, podano również.

"Zawarcie powyższych umów z funduszami stanowi istotny element realizacji strategii grupy Tauron na lata 2016-2025 w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie w formule finansowania polegającej na obejmowaniu udziałów spółki NJGT przez partnerów zewnętrznych" - czytamy dalej.

Termin zainwestowania środków przez fundusze jest uzależniony od spełniania przez Tauron i NJGT określonych warunków zawieszających między innymi od uzyskania zgody na koncentrację oraz uzyskania decyzji zatwierdzającej warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej, która stanowi jedną z kluczowych umów dokumentacji transakcyjnej.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 r., przypomniano.

Obecne zaawansowanie budowy bloku 910MW w Jaworznie przekroczyło 60%. Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych, podano także.

O zaangażowaniu Polskiego Funduszu Rozwoju w budowę bloku energetycznego Taurona w Jaworznie prezes PFR Paweł Borys informował w czerwcu 2017 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)