MF: Deficyt general govt obniżył się w 2017 gł. dzięki wyższym dochodom budżetu

ISBNews
03.04.2018 10:43
A A A


Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) spadł w ub.r. o 0,8 pkt proc. (do 1,5% PKB) głównie w wyniku istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa (o ok. 21 mld zł), na co z kolei wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, podało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie ze wstępnymi danymi podanymi dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), przesłanymi do Komisji Europejskiej (Eurostat) w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. stanowił 1,5% PKB (wobec 2,3% PKB w 2016 r.).

"W porównaniu do 2016 r. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło ok. 0,8 pkt. proc. PKB, co wynikało przede wszystkim z istotnej poprawy wyniku kasowego budżetu państwa o ok. 21 mld zł. Na taką poprawę wyniku wpływ miał przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych, w tym szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego" - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Zgodnie z notyfikacją dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. ukształtował się na poziomie 50,6% PKB.

W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów podało, że dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja długu EDP do PKB w 2017 r. wyniosła 50,6% i spadła o 3,6 pkt proc. r/r, podał także resort.

W listopadzie ub.r., w swoich jesiennych prognozach Komisja Europejska podała, że Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 1,7% PKB zarówno w 2017, jak i 2018 r. (wobec 2,4% PKB w 2016 r.). Na 2019 r. prognozowała deficyt na poziomie 1,9% PKB.

Według jesiennych prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" miało spaść do 53,2% PKB w 2017 r. (z 54,1% rok wcześniej), a następnie do 53% w 2018 i 2019 r.

(ISBnews)